Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

If..then..elseif..else..end if

De besturingsopdracht if..then is een constructie voor scriptselectie waarmee de uitvoering van het script, afhankelijk van één of meer logische voorwaarden, op verschillende manieren kan verlopen.

Besturingsopdrachten worden gebruikt om het verloop van de scriptuitvoering te besturen. Gebruik in een diagramuitdrukking de voorwaardefunctie if. Zie voor meer informatie if - script- en grafiekfunctie.

Syntaxis:  

If  condition then

  [ statements ]

{ elseif condition then

  [ statements ] }

[ else

  [ statements ] ]

end if

 

Omdat de opdracht if..then een besturingsopdracht is en dus wordt afgesloten door een puntkomma of het einde van een regel, mag geen van de vier mogelijke clausules (if..then, elseif..then, else en end if) het regeleinde overschrijden.

Argumenten:  

Argumenten voor if
Argument Beschrijving
condition Een logische uitdrukking die resulteert in True of False.
statements Een willekeurige groep van een of meer QlikView-scriptopdrachten.

Voorbeeld 1:  

if a=1 then

LOAD * from abc.csv;

SQL SELECT e, f, g from tab1;

end if

Voorbeeld 2:  

if a=1 then; drop table xyz; end if;

Voorbeeld 3:  

if x>0 then

LOAD * from pos.csv;

elseif x<0 then

LOAD * from neg.csv;

else

LOAD * from zero.txt;

end if

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com