Gå till huvudinnehåll

Sum - skriptfunktion

Sum() beräknar summan av värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

sum ( [ distinct] expr)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

Sum:

LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;

 

Resultattabell
Customer MySum

Astrida

39

Betacab

9

Canutility 8

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!