Gå till huvudinnehåll

Min - skriptfunktion

Min() returnerar det lägsta numeriska värdet för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en group by-sats. Genom att ange en rank n återfinns det n:te lägsta värdet.

Syntax:  

Min ( expr [, rank])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
rank Expression

Standardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det lägsta värdet. Om du anger rank som 2, returneras det näst lägsta värdet. Om rank är 3, returneras det tredje lägsta värdet och så vidare.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Exempel:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

Min:

LOAD Customer, Min(UnitSales) as MyMin Resident Temp Group By Customer;

 

Resultattabell
Customer MyMin

Astrida

2

Betacab

4
Canutility 8

Exempel:  

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Customer, Min(UnitSales,2) as MyMinRank2 Resident Temp Group By Customer;

Resultattabell
Customer MyMinRank2
Astrida 9

Betacab

5

Canutility -

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!