Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Max - diagramfunktion

Max() finner det högsta värdet för aggregerade data. Genom att ange en rank n, återfinns det n:te högsta värdet.
Anteckning om tipsTitta gärna på FirstSortedValue och rangemax, som har liknande funktionalitet som Max-funktionen.

Syntax:  

Max([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
ArgumentBeskrivning
exprDet uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
rankStandardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det högsta värdet. Om du anger rank som 2 returneras det näst högsta värdet. Om rank är 3 returneras det tredje högsta värdet.
SetExpressionSom standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

Data
CustomerProductUnitSalesUnitPrice
AstridaAA416
AstridaAA1015
AstridaBB99
BetacabBB510
BetacabCC220
BetacabDD-25
CanutilityAA815
CanutilityCC-19
Exempel och resultat
ExempelResultat

Max(UnitSales)

10, eftersom detta är det högsta värdet i UnitSales.

Värdet för en order beräknas utifrån antal sålda enheter i (UnitSales) multiplicerat med priset per enhet.

Max(UnitSales*UnitPrice)

150, eftersom detta är det högsta värdet som blir resultatet av att beräkna alla möjliga värden av (UnitSales)*(UnitPrice).

Max(UnitSales, 2)

9, som är det näst högsta värdet.

Max(TOTAL UnitSales)

10, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det högsta möjliga värdet hittas, oavsett diagramdimensionerna. För ett diagram med Customer som dimension säkerställer kvalificeraren TOTAL att det maximala värdet för hela datauppsättningen returneras, i stället för max UnitSales för varje kund.

Välj Customer B.

Max({1} TOTAL UnitSales)

10, oberoende av urval, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} definierar den uppsättning poster som ska utvärderas som ALL, oavsett vilket urval som har gjorts.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!