Przeskocz do zawartości głównej

Sum — funkcja skryptu

Funkcja Sum() oblicza sumę wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

sum ( [ distinct] expr)

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
distinct Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną pominięte.
expr Expression Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i alfabetycznego.

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

Sum:

LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;

 

Tabela wynikowa
Customer MySum

Astrida

39

Betacab

9

Canutility 8

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!