Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ångra och göra om åtgärder

När du är klar med att redigera i arkvyn eller storytelling-vyn kan du ångra eller upprepa dina åtgärder genom att klicka på Undo och Redoeller genom att använda tangentbordsgenvägarna Ctrl + Z och Ctrl + Y.

I arkvyn

När du arbetar i arkvyn rensas åtgärdsloggen om du:

  • Lämnar det ark som du arbetar på.
  • Gör ändringar i resurspanelerna.

I storytelling-vyn

När du arbetar i storytelling-vyn rensas åtgärdsloggen om du:

  • Lämnar storytelling-vyn.
  • Går till uppspelningsläget för storytelling.
  • Gå till arkvyn via genvägsmenyns alternativ Gå till källa.
Anteckning om varningÅtgärder som omfattar effekter kommer inte att läggas till i åtgärdsloggen. Om du har lagt till en effekt kommer den inte att tas bort om du klickar på Undo (detta görs från genvägsmenyn för ögonblicksbilden istället).

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!