Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ångra och göra om åtgärder

När du är klar med att redigera i arkvyn eller storytelling-vyn kan du ångra eller upprepa dina åtgärder genom att klicka på Ångra och Gör om, eller genom att använda tangentbordsgenvägarna Ctrl + Z och Ctrl + Y.

I arkvyn

När du arbetar i arkvyn rensas åtgärdsloggen om du:

  • Lämnar det ark som du arbetar på.
  • Gör ändringar i resurspanelerna.

I storytelling-vyn

När du arbetar i storytelling-vyn rensas åtgärdsloggen om du:

  • Lämnar storytelling-vyn.
  • Går till uppspelningsläget för storytelling.
  • Gå till arkvyn via genvägsmenyns alternativ Gå till källa.
Anteckning om varningÅtgärder som omfattar effekter kommer inte att läggas till i åtgärdsloggen. Om du har lagt till en effekt kommer den inte att tas bort om du klickar på Ångra (detta görs från genvägsmenyn av ögonblicksbilden i stället).

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!