Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Publicera en app från hubben

Du kan publicera en app som du har skapat till en ström som du har åtkomst till för publicering. Om du har publicerat en app till en ström kan du flytta appen mellan strömmar som du har åtkomst till för publicering.

När du publicerar en app till en ström läggs appen till den strömmen. En länk till den appen läggs även till Publicerat och markeras med Dataström för att visa att den ingår i en ström. Detta gör det möjligt för dig att hålla reda på arbete som du har publicerat och utföra uppgifter som att flytta eller kopiera en publicerad app enklare. När du publicerar en app kan du även lägga till eller ta bort appegenskaper som har skapats av din Qlik Sense-administratör. För information om appegenskaper, se Hantera appegenskaper.

När du publicerar en app eller flyttar en publicerad app mellan strömmar blir dess ark och berättelser tillgängliga för de andra användare som har åtkomst till strömmen som din publicerade app tillhör.

Anteckning om informationVariabler-översikten är inte tillgänglig i publicerade appar. Om du behöver lägga till eller ändra variabler i en publicerad app använder du kontrollen för variabelindata som finns i instrumentpanelspaketet. Mer information finns här Kontrollen för variabelinmatning

En publicerad app kan bara tas bort från QMC. För mer information, se Publicera appar frånQMC (endast på engelska).

Anteckning om varning Om du vill undvika att exponera data som kräver behörighet kan du ta bort alla bifogade filer med section access-inställningar innan du publicerar appen. Bifogade filer inkluderas när appen publiceras. Om den publicerade appen kopieras tas de bifogade filerna med i kopian. Om avsnittsåtkomstbehörigheter har tillämpats på de bifogade datafilerna bibehålls dock inte avsnittsåtkomstinställningarna när filerna kopieras, så användare av den kopierade appen kan se alla data i de bifogade filerna.

Gör följande:

 1. Höger-klicka på appen i Arbete i hubben och gör något av följande: 

  • Välj Publicera.
  • Välj Flytta.
 2. Välj strömmen som du vill publicera appen till i listrutan Strömmens namn.

  Anteckning om informationDet finns ingen listruta om du endast har åtkomst till en ström.
 3. Skriv ett namn i fältet Appnamn (valfritt). I fältet visas namnet på appen du valde från hubben.

  Anteckning om informationDet går att publicera många appar med identiska namn i en ström. Qlik Sense visar när det finns publicerade appar med samma namn i en ström.
 4. Klicka på Hantera, välj appegenskaper, välj värdena, och klicka på Tillämpa om du vill lägga till appegenskaper.
 5. Klicka på Publicera eller Flytta.

Den publicerade appen är nu i den valda strömmen. En post för den publicerade appen läggs till i Publicerat som länkar till den publicerade appen i dess nya ström.

Om du publicerar eller flyttar en app till en ström som visas för tillfället blir man meddelad och strömmens applista kan uppdateras.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!