Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dela dina insikter med data storytelling

Data storytelling ger ett sätt att dela dina datainsikter, vare sig de hör till en större diskussion eller är huvudämnet.

Syftet med data storytelling är att förvandla dataupptäckter till en berättelse. Genom att betona viktiga element kan man skapa övertygande berättelser och stöd åt intressenter i beslutsfattandet.

Med data storytelling kan du kombinera rapportering, presentation och utforskande analystekniker för att skapa och samarbeta. Du tar ögonblicksbilder av upptäckta data för att använda dem i berättelser som består av bilder. Ögonblicksbilder kan förstärkas med effekter. Det gör att du kan betona de data-insikter som du vill att åhörarna ska fokusera på.

När du berättar kan du svara på frågor genom att växla till en ögonblicksbilds källa och få åtkomst till live data. Det vägleder din berättelse i nya riktningar och utlöser nya konversationer och djupare insikter.

Berättelserna blir interaktiva genom att infoga live data-ark i bilderna och göra urval under presentationen.

En visuell demo om berättelser finns i Dela dina insikter med data storytelling.

Wf-noteFölj dessa steg för att komma igång

I det här delavsnittet av hjälpen beskrivs ett steg-för-steg-flöde som visar hur du kommer igång medDela dina insikter med data storytelling.

Se stegen

Berättelsen

Data storytelling kan användas för att samla in och presentera information och idéer för din publik. En berättelse presenteras som en tidslinje med bilder. Den kan baseras på traditionella strukturer för data storytelling, som en pjäs med tre akter, eller en hjältes resa.

Berättelser ligger inuti en app. En berättelse är kopplad till sin app, så kan du komma tillbaka till data i realtid när som helst för att upptäcka nya och dolda berättelser.

För att bygga en berättelse använder du tidsbaserade ögonblicksbilder av dina datavisualiseringar och tidsmarkörresultatet och placerar dem i berättelsens tidslinje.

Du kan exempelvis lägga till text och former, betona viss information med hjälp av visuella effekter, ändra utseende med mera för att göra berättelsen övertygande och tydlig att följa.

Anteckning om tipsDu kan hämta berättelsen om du vill presentera den utanför Qlik Sense.

Mer information finns i Arbeta med berättelser, Göra berättelser intressanta och Hämta en berättelse.

Ögonblicksbilder

En ögonblicksbild är en grafisk presentation av ett dataobjekts tillstånd (typ och data) vid en viss tidpunkt, som du kan använda när du skapar berättelser. Ögonblicksbilden du tar är en kopia av tillståndet. Det innebär att tillståndet för ögonblicksbilden inte ändras när tillståndet för det motsvarande dataobjektet uppdateras.

Ögonblicksbilder fångar enstaka objekt på ett ark under analysprocessen. De lagrar visualisering och data så som du ser dem just då. Senare kan du använda dem för att berätta en historia. Varje ögonblicksbild innehåller ett bokmärke som pekar tillbaka till den ursprungliga kontexten, vilket ger dig snabb åtkomst till live data.

När du tar en ögonblicksbild kan du skapa en anteckning för ögonblicksbilden. Anteckningen hjälper dig att skilja mellan de olika ögonblicksbilderna i bildbiblioteket när du bygger en berättelse. Anteckningen är inte tillgänglig när du spelar upp berättelsen.

Anteckning om varningEn berättelses tillstånd och val blir inte uppdaterade vid en uppdatering av data. Det visas alltid de data som fanns vid den tidspunkt ögonblicksbilden togs.

Mer information finns i Samla in information till berättelser med hjälp av ögonblicksbilder.

Realtidsdataark

Med live data-ark i berättelser kan du göra urval i arken medan du spelar upp berättelsen. På det sättet kan du visa dina insikter utan att behöva gå till själva appen.

När du spelar upp en berättelse kan du göra och återställa val i live-data-arken. Det fungerar på samma sätt som i vilket ark som helst, i arkvyn.

Anteckning om informationÅterställningen ger dig möjlighet att alltid återgå till samma urval som när du infogade arket på sidan.

Mer information finns i Lägga till ett realtidsdataark i en bild och Välja i ett realtidsdataark.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!