Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Otwieranie aplikacji

Aplikację można otworzyć z huba, klikając ją. Można również otworzyć aplikację bez danych oraz zaimportować aplikację, która nie znajduje się w hubie.

Otwieranie aplikacji bez danych

Czasami może być potrzebna możliwość otwarcia aplikacji bez ładowania jej danych, na przykład w przypadku dużych ilości danych, których załadowanie trwałoby dłuższy czas.

Po otwarciu aplikacji bez danych nie działają wizualizacje, ponieważ nie są one wtedy połączone ze źródłem danych. Ponadto nie jest dostępny Menedżer danych ani przeglądarka modelu danych.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację w hubie i wybierz z menu skrótów polecenie Otwórz bez danych.

Aplikacja zostanie otwarta, po czym możliwe będzie modyfikowanie skryptu ładowania w edytorze ładowania danych oraz wyświetlanie i modyfikowanie układu arkuszy i narracji.

W tym przypadku możliwe jest korzystanie z układu arkuszy i narracji, na przykład w celu zmiany organizacji zawartości, widoczne będą jednak jedynie reprezentacje wizualizacji. Nie można modyfikować miar ani wymiarów. W razie potrzeby można dokonywać zmian w skrypcie ładowania danych. Po pomyślnym wykonaniu skryptu w edytorze ładowania danych wizualizacje aplikacji działają w zwykły sposób i będą gotowe do użytku w analizach danych.

Ograniczenia

  • Otwarcie bez danych jest możliwe tylko w przypadku własnych nieopublikowanych aplikacji.
  • Otwarcie bez danych jest możliwe tylko w przypadku aplikacji w formacie qvf, natomiast nie jest możliwe w przypadku dokumentów w formacie qvw.

    Więcej informacji zawiera temat Konwersja dokumentu QlikView na aplikację Qlik Sense.

Otwieranie aplikacji, która nie znajduje się w hubie

Otwierać można aplikacje otrzymane od innych osób, pobrane z innej platformy Qlik Sense lub skopiowane z Qlik Sense Desktop. Zanim możliwe będzie otwarcie aplikacji, należy ją zaimportować. W celu zaimportowania aplikacji należy posłużyć się konsolą Konsola zarządzania Qlik (QMC).

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!