Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

NL Insights

Kontrollen NL Insights visar insikter på naturligt språk och information om valda dimensionsvärden och mått.. Detta gör att du kan dela insikter om dina data på ett effektivt sätt med användare av din app.

NL Insights är tillgänglig som en del av Dashboard bundle. NL Insights använder Insight Advisor för att generera information på naturligt språk om dina valda dimensioner och mått. NL Insights uppdaterar de naturliga språkliga insikterna när valen görs i appen.

NL Insights visar insikter på naturligt språk

Som standard genererar NL Insights insikter för alla analystyper som stöds av de valda fälten. Klassificeringen av fälten i din apps logiska modell avgör vilka fält som är tillgängliga i dimensionsvärden eller mått. Se Definiera fält och grupper., för mer information om hur man definierar fält.

NL Insights inkluderar analyser baserade på valda data. Som standard, är alla möjliga analyser för vald data inkluderade. Du kan ta bort oönskade analyser från NL Insights. NL Insights kan erbjuda följande typer av analyser:

 • Beräknat mått

 • Rangordning

 • Rangordning (grupperat)

 • Uppdelning (geospatial)

 • Uppdelning

 • Översikt

 • Relativ betydelse

 • Hittills i år

 • Trend över tid

 • Jämförelse

 • Korrelation

 • Processkontroll (medelvärde)

Analyser är inte inkluderade om den valda dimensionsvärdena eller måtten inte stöder analystypen. Du kan ta bort oönskade analystyper från NL Insights i egenskapspanelen. För att få mer information om Insight Advisor-analyser, se Analystyper i Insight Advisor.

Du kan kontrollera ordrikedomen i insikterna med naturligt språk. Ordrikedomen kan var fullständig eller kortfattad. Fullständig ordrikedom grupperar insikter med naturligt språk efter analystyp. Kortfattad visar alla insikter med naturligt språk som en lista. Du kan även välja att få dina insikter med naturligt språk att visas som en punktlista.

NL Insights visar insikter med naturligt språk i kortfattad form

Anteckning om informationNL Insights har samma språkstöd som insikter med naturligt språk. Se Språk som stöds för information.

Användning

Använd NL Insights när du vill inkludera en beskrivande eller analyserande sammanfattning av dina data. Om exempelvis, ett ark är fokuserat på försäljning, kan du vilja beskrivningar som sammanfattar viktiga analyser för rangordning, korrelation och jämförelser för försäljning för att komplettera dina övriga visualiseringar.

Det underlättar även att para ihop NL Insights med ett annat diagram som innehåller samma dimensionsvärden och mått. Den här hjälpen ger ytterligare sammanhang och information för diagrammet. Du kan exempelvis, lägga till samma dimensionsvärde och mått som i ett stapeldiagram till en NL Insights för att tillhandahålla en analys i ordningsföljd av stapeldiagrammets data.

Använda NL Insights med ett stapeldiagram för att tillhandahålla mer sammanhang för försäljning per ort

Skapa NL Insights

 1. I resurspanelen för det avancerade redigeringsläget öppnar du Anpassade objekt > Dashboard bundle och drar NL Insights till arket.
 2. Lägg till måtten du vill använda för insikter med naturligt språk i Data, under Mått.

  Du kan lägga till upp till tre mått.

 3. Lägg till de dimensionsvärden du vill använda för insikter med naturligt språk i Data under Dimensionsvärden.

  Du kan lägga till upp till tre dimensionsvärden.

 4. Eller välj de analyser som du vill inkludera i dina insikter i Presentation under Analystyper.

 5. I Presentation, under Ordrikedom, väljer du hur detaljerade insikterna ska vara.
 6. I Presentation, under Stil, väljer du om insikterna ska vara i punktform eller i paragrafer.

Begränsningar

NL Insights har följande begränsningar:

 • Nya originalobjekt som läggs till i appen är inte tillgängliga i NL Insights förrän efter du uppdaterat.

 • Lägg inte till mer än tre NL Insights per ark i en app.

 • NL Insights stöder inte:

  • Parallella tillstånd

  • Beräkningsvillkor

  • Anpassade beskrivningar

  • Hämta data

  • Visa data

  • Originalobjektsfärger

  • Sortering

  • Ögonblicksbilder för data storytelling

 • Du kan inte använda NL Insights i spaljébehållare.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!