Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hämta data från en visualisering

Du kan hämta data från en visualisering och spara dem som en .xlsx-fil.

Mer information om maximalt antal rader och kolumner för en Excel-exportfil finns i ExportData-metoden.

 1. Högerklicka på den visualisering du vill hämta data från.

 2. Välj Hämta som ... och Data.

 3. Hämta datafilen genom att klicka på länken.

 4. Öppna eller spara filen.

Anteckning om tipsI filterrutor med mer än en dimension kan du antingen välja alla dimensioner eller en enskild dimension.
Anteckning om varningOm du har tomma kolumnnamn i en tabell så leder detta till fel på grund av korrupta data vid export av data. För att undvika detta fel ska du alltid lägga till ett namn till en kolumn.

Hämta data från en tabell

I dialogen Dataexportinställningar kan du välja att använda utökad tabellformatering för din export, inklusive stil och radsummor. Förbättrad tabellformatering kan inte tillämpas på export av pivottabeller.

Den här exporten utförs av webbläsaren och kan därför ta längre tid att slutföra, speciellt vid stora datauppsättningar.

Stilen används på data med några få undantag:

 • Hämta till Excel med förbättrad tabellformatering fungerar för tabeller med maximalt 2 097 152 celler.

 • Hämta till Excel med förbättrad tabellformatering stöds inte via API:t.

 • Bilder i tabellceller ingår inte.

 • Minidiagram i tabellceller ingår inte.

 • Indikatorer i tabellceller ingår inte.

 • Följande lägen för talformat stöds inte:

  • Automatiskt

  • Varaktighet

  • Anpassad

 • Plats stöds inte i vissa fall. Till exempel använder Excel avgränsare som definierats på den lokala datorn och dessa går inte att åsidosätta.

 • Om specifik justering ställs in för en kolumn kommer rubriken att ärva detta i den hämtade Excel-exportfilen.

 • Duala fält som har både qText och qNum utan formatering exporteras som tal.

 • Startdatum i Qlik Sense och Excel skiljer sig åt.

 • Höger till vänster-text (Right-to-left, RTL) ingår inte i hämtningen.

 • Opacitet för cellfyllnadsfärg ingår inte i hämtningen.

 • Färg som definieras genom CSS-klasser i anpassade teman ingår inte i nedladdningen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!