Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Frac - skript- och diagramfunktion

Frac() returnerar decimaldelen av x.

Fraktionens definieras så att Frac(x ) + Floor(x ) = x. Förenklat innebär detta att fraktionen av ett positivt tal är skillnaden mellan talet (x) och heltalet som föregår decimaldelen.

Exempel: Fraktionen av 11.43 = 11.43 - 11 = 0.43

För ett negativt tal, säg -1,4, Floor(-1.4) = -2, som ger följande resultat:

Fraktionen av -1,4 = -1,4 - (-2) = -1,4 + 2 = 0,6

Syntax:  

Frac(x)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
x Tal som decimaldel ska returneras för.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Frac( 11.43 )

Returnerar 0,43

Frac( -1.4 )

Returnerar 0,6

Extrahera tidskomponenten från den numeriska representationen av en tidsmarkör, vilket därmed utelämnar datumet.

Time(Frac(44518.663888889))

Returnerar 15.56.00

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!