Gå till huvudinnehåll

Round - skript- och diagramfunktion

Round() returnerar resultatet av avrundning av ett tal uppåt eller nedåt till närmaste multipel av step som förskjuts av offset -talet.

Om det tal som ska rundas av ligger exakt mitt i ett intervall sker avrundningen uppåt.

Syntax:  

Round(x[, step[, offset]])

Returnerad datatyp: numeriska

Anteckning om informationOm du rundar av ett flyttalsnummer kan felaktiga resultat visas. De här avrundningsfelen uppstår eftersom flyttalsnummer återges med ett ändligt antal binära siffror. Resultaten beräknas därför med hjälp av ett tal som redan är avrundat. Om dessa avrundningsfel påverkar ditt arbete multiplicerar du talen för att omvandla dem till heltal innan du avrundar.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
x Indatatal.
step Intervallsteg. Standardvärdet är 1.
offset

Definierar basen för stegintervallet. Standardvärdet är 0.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Round(3.8 )

Returnerar 4

I det här exemplet är storleken på steget 1 och basen på stegintervallet 0.

Intervallen är ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2<= x <3, 3<= x <4...

Round(3.8,4 )

Returnerar 4

Round(2.5 )

Returnerar 3.

I det här exemplet är storleken på steget 1 och basen på stegintervallet 0.

Intervallen är ...0 <= x <1, 1 <= x <2, 2<= x <3...

Round(2,4 )

Returnerar 4. Avrundat uppåt eftersom 2 är exakt hälften av stegintervallet 4.

I det här exemplet är storleken på steget 4 och basen på stegintervallet 0.

Intervallen är ...0 <= x <4, 4 <= x <8, 8<= x <12...

Round(2,6 )

Returnerar 0. Avrundat nedåt eftersom 2 är mindre än hälften av stegintervallet 6.

I det här exemplet är storleken på steget 6 och basen på stegintervallet 0.

Intervallen är ...0 <= x <6, 6 <= x <12, 12<= x <18...

Round(3.88 ,0.1)

Returnerar 3,9

I det här exemplet är storleken på steget 0,1 och basen på stegintervallet 0.

Intervallen är ... 3.7 <= x <3.8, 3.8 <= x <3.9, 3.9 <= x < 4.0...

Round(3.88875,1/1000)

Returnerar 3,889

I det här exemplet är storleken på steget 0,001, vilket avrundar talet uppåt och begränsar det till tre decimalpunkter.

Round(3.88 ,5)

Returnerar 5

Round(1.1 ,1,0.5)

Returnerar 1,5

I det här exemplet är storleken på steget 1 och basen på stegintervallet 0,5.

Intervallen är ...0.5 <= x <1.5, 1.5 <= x <2.5, 2.5<= x <3.5...

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!