Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ładowanie danych Twojej mapy

Do utworzenia wizualizacji mapy niezbędny jest dostęp do danych geograficznych połączonych z danymi w aplikacji.

Program Qlik Sense może korzystać z następujących danych:

 • Dane nazw w polach, które służą do umieszczania lokalizacji na warstwach map.
 • Pola zawierające punkty geolokalizacyjne (szerokość geograficzna, długość geograficzna) zapisane we współrzędnych WGS-84.
 • Pola zawierające punkty geolokalizacyjne, wielokąty lub linie ze źródła danych geograficznych, takiego jak plik KML.

 • Pola zawierające dane geograficzne w formatach lub GeoJSON, LineString lub MultiLineString.
 • Pola zawierające współrzędne inne niż WGS-84 (gdy mapa niestandardowa jest używana jako podstawowa).

Gdy dane mapy są ładowane w Menedżerze danych, a włączone jest profilowanie, wówczas usługa profilowania danych zidentyfikuje nazwy krajów, miast oraz pola szerokości i długości geograficznej, a następnie załaduje odpowiadające geometrie do nowych pól. W edytorze ładowania danych użytkownik może optymalnie i dla wygody połączyć pola współrzędnych w pojedyncze pole. Więcej informacji o użyciu danych mapy w celu utworzenia mapy zawiera temat Wykres mapy.

Obsługiwane dane nazwy dla pól w wizualizacji mapy

Wizualizacja mapy może używać danych nazw w polach, co pozwala na umieszczanie lokalizacji w warstwach mapy. Mogą być używane następujące typy lokalizacji: 

 • nazwy kontynentów;
 • nazwy krajów;
 • kody ISO alfa 2 krajów;
 • kody ISO alfa 3 krajów;
 • nazwy pierwszorzędowych obszarów administracyjnych, takich jak stany lub prowincje;
 • nazwy drugorzędowych obszarów administracyjnych;
 • nazwy trzeciorzędowych obszarów administracyjnych;
 • nazwy czwartorzędowych obszarów administracyjnych;
 • nazwa miasta, miejscowości lub innego popularnego miejsca;
 • kody pocztowe;
 • kody lotnisk IATA;
 • kody lotnisk ICAO.
Informacja

Dostępność lokalizacji może się różnić w zależności od kraju. Jeśli nazwana lokalizacja jest niedostępna, dla lokalizacji należy użyć współrzędnych lub danych obszaru.

Qlik Sense wykorzystuje dane map i lokalizacji uzyskane od uznanych liderów w dziedzinie map, którzy wykorzystują akceptowane metody i najlepsze rozwiązania do zaznaczania granic i nazywania krajów na swoich mapach. Qlik Sense zapewnia elastyczność, dzięki której użytkownicy mogą integrować swoje własne, osobne mapy w tle. Jeśli mapy standardowe nie pasują, program Qlik Sense udostępnia opcję ładowania w tle map, granic i obszarów zapewnionych przez klienta.

Ładowanie punktu i danych obszaru z pliku KML

Dane można dodawać z pliku KML do mapy w Menedżerze danych oraz w Edytorze ładowania danych. W oknie dialogowym wyboru danych są domyślnie wybrane wszystkie pola, nawet jeśli nie zawierają one danych. Na przykład plik KML mógłby zawierać dane obszarów, ale bez żadnych danych punktów. Gdy dane są dodawane z pliku KML , który zawiera puste pole punktu lub obszaru, do Qlik Sense, wówczas można wykluczyć puste pole bez ryzyka utworzenia wymiarów mapy bez żadnych danych.

Gdy pole jest dodawane z pola KML do warstwy mapy, a pole zawiera dane nazwy znaczącej, wówczas należy je dodać jako wymiar warstwy. Następnie pole obszaru lub punktu należy dodać jako Pole lokalizacji. Nie będzie żadnej różnicy w sposobie wizualizacji danych w warstwie, a także z pola nazwy zostanie pokazany jako etykietka.

InformacjaJeśli plik KML nie zawiera danych punktów, danych linii ani danych obszarów, nie jest możliwe załadowanie z niego danych. Jeśli plik KML jest uszkodzony, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i załadowanie danych nie będzie możliwe.

Ładowanie danych mapy za pomocą profilowania danych

Gdy dane geograficzne są ładowane za pomocą opcji Dodaj dane w Menedżerze danych, a włączone jest profilowanie danych, wówczas program Qlik Sense podejmie próbę rozpoznania, czy dane zawierają: 

 • nazwy krajów i miast z Twoich danych;

 • dane geolokalizacyjne (czyli długości i szerokość geograficznej) określonego miejsca, na przykład miasta;
 • dane obszaru (czyli wielokąta złożonego z punktów geolokalizacyjnych), reprezentujące regiony lub kraje.

Jeśli tak, automatycznie utworzone zostanie nowe pole zawierające informacje geograficzne.

OstrzeżenieGdy używana jest opcja Dodaj dane, profilowanie danych musi być włączone. Jest to selekcja domyślna. W przypadku wyłączenia profilowania danych dane geograficzne nie będą wykrywane, a nowe pole zawierające informacje geograficzne nie zostanie utworzone.

Jeśli podczas przygotowywania danych zostaną rozpoznane miasta, nowe pole będzie zawierało punkty geolokalizacyjne, a jeśli rozpoznane zostaną kraje, wówczas nowe pole będzie zawierało wielokątów reprezentujących obszary. Pole to nosi nazwę <data field>_GeoInfo. Przykład: jeśli dane zawierają pole o nazwie Office, zawierające nazwy miast, utworzone zostanie pole o nazwie Office_GeoInfo, zawierające punkty geolokalizacyjne.

Informacja

W programie Qlik Sense przeanalizowany zostanie podzbiór danych, aby rozpoznać pola zawierające nazwy miast lub krajów. Jeśli poziom zgodności będzie mniejszy niż 75 procent, pole z informacjami geograficznymi nie zostanie utworzone. Jeśli pole nie zostanie rozpoznane jako pole z informacjami geograficznymi, wówczas można ręcznie zmienić typ pola na taki.

Więcej informacji zawiera temat Zmiana typów pól.

Pola z informacjami geograficznymi nie wyświetlają punktu geograficznego ani danych wielokątów w panelu podglądu Asocjacje ani w widoku Tabele. Zamiast tego dane otrzymują oznaczenie ogólne [GEO DATA]. To poprawia szybkość wyświetlania widoków Asocjacje i Tabele. Jednak dane są dostępne w przypadku tworzenia wizualizacji w widoku Arkusz.

Ładowanie i formatowanie danych punktu

Do utworzenia mapy można użyć danych punktów (współrzędnych). Obsługiwane są dwa formaty:

 • Dane punktów są zapisane w dwóch polach, po jednym dla szerokości i długości geograficznej. Te punkty można dodać do warstwy punktów w polach Szerokość geograficzna i Długość geograficzna w warstwie punktów. Opcjonalnie można je połączyć w pojedyncze pole. Aby połączyć je w jedno pole:

 • Dane punktów są zapisane w jednym polu. Każdy punkt jest podany w postaci tablicy współrzędnych x i y: [x, y]. W przypadku współrzędnych geoprzestrzennych będzie to [długość geograficzna, szerokość geograficzna].

  Gdy używany jest ten format, a dane są ładowane do Edytora ładowania danych, wówczas zalecane jest oznakowanie pola punktu danych za pomocą znaku $geopoint;.

  Więcej informacji zawiera temat: Przykład: Ładowanie punktu danych z pojedynczej kolumny za pomocą skryptu ładowania danych.

W poniższych przykładach założono, że pliki zawierają te same dane o lokalizacjach biur firmy, ale w dwóch różnych formatach.

Przykład: Ładowanie punktu danych z osobnych kolumn długości i szerokości geograficznej za pomocą skryptu ładowania danych

Dla każdego biura znajdują się w pliku Excel następujące informacje:

 • biuro,
 • szerokość geograficzna ,
 • długość geograficzna ,
 • liczba pracowników.

Skrypt ładowania mógłby wyglądać następująco:

LOAD
Office,
Latitude,
Longitude,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));

 

Połącz dane z punktów Latitude i Longitude, aby zdefiniować nowe pole dla punktów.

Uruchom skrypt i utwórz wizualizację mapy. Dodaj do mapy wymiar punktu.

Wymiar Location można utworzyć w skrypcie, dodając następujący ciąg znaków nad poleceniem LOAD:

LOAD *, GeoMakePoint(Latitude, Longitude) as Location;

Funkcja GeoMakePoint() łączy wartości określające długość i szerokość geograficzną.

Zalecane jest oznakowanie pola Office znacznikiem $geoname, aby było rozpoznawane jako nazwa punktu geograficznego. Dodaj następujące wiersze po ostatnim ciągu znaków w poleceniu LOAD:

TAG FIELDS Office WITH $geoname;

Kompletny skrypt ma zatem następującą postać:

LOAD *, GeoMakePoint(Latitude, Longitude) as Location;
LOAD
Office,
Latitude,
Longitude,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));
 
TAG FIELDS Office WITH $geoname;

Uruchom skrypt i utwórz wizualizację mapy. Dodaj do mapy wymiar punktu.

Przykład: Ładowanie punktu danych z pojedynczej kolumny za pomocą skryptu ładowania danych

Dla każdego biura znajdują się w pliku Excel następujące informacje:

 • biuro,
 • Lokalizacja
 • liczba pracowników.

Skrypt ładowania mógłby wyglądać następująco:

LOAD
Office,
Location,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));

 

Pole Location zawiera dane punktów i trzeba je opatrzyć znacznikiem $geopoint, aby było rozpoznawane jako pole danych punktów. Zalecane jest oznakowanie pola Office znacznikiem $geoname, aby było rozpoznawane jako nazwa punktu geograficznego. Dodaj następujące wiersze po ostatnim ciągu znaków w poleceniu LOAD:

TAG FIELDS Location WITH $geopoint;
TAG FIELDS Office WITH $geoname;

Kompletny skrypt wygląda zatem następująco:

LOAD
Office,
Location,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));
TAG FIELDS Location WITH $geopoint;
TAG FIELDS Office WITH $geoname;

 

Uruchom skrypt i utwórz wizualizację mapy. Dodaj do mapy wymiar punktu.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!