Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning - Använda Data Storytelling

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du använder data storytelling i Qlik Sense.

Jag kan inte redigera en berättelse

Jag vill göra ändringar i en berättelse men kan inte redigera den.

Möjlig orsak  

Berättelsen är publicerad.

Föreslagen åtgärd  

Om du skapade berättelsen ska du först avpublicera den för att aktivera redigering.

Avpublicera en berättelse

Föreslagen åtgärd  

Om du inte skapade berättelsen kan du göra en dubblett av berättelsen för att aktivera redigering. Den kopierade berättelsen uppdateras inte när originalberättelsen uppdateras.

Arbeta med berättelser

Ett ark saknas

När jag spelar upp en berättelse saknas ett ark.

Möjlig orsak  

Arket har tagits bort.

Arket är privat (finns i en annan användares Mina ark).

Föreslagen åtgärd  

Om arket är privat ska du be ägaren till arket att publicera det.

Mer information finns i Publicera och Publicera ett ark.

Jag kan inte ändra utseende på en ögonblicksbild

Jag vill använda auto för en ögonblicksbildsegenskap men bildens utseende påverkas inte.

Möjlig orsak  

Ögonblicksbilden är för liten.

Föreslagen åtgärd  

I storytelling-vyn ska du öka storleken på ögonblicksbilden.

Mer information finns här Redigera sidor.

Jag kan inte ta en ögonblicksbild

Jag vill ta en ögonblicksbild men det går inte.

Möjlig orsak  

Den visualisering som du försöker ta en ögonblicksbild av är ofullständig.

Den visualisering du försöker ta en ögonblicksbild av är ett komplement. Komplement har som standard inte ögonblicksbilder aktiverat.

Den visualisering som du försöker ta en ögonblicksbild av är en filterruta. Ögonblicksbilder av filterrutor stöds inte.

Föreslagen åtgärd  

Slutför visualiseringen.

Mer information finns här Skapa och redigera visualiseringar.

Aktivera funktionen för ögonblicksbilder i huvudskriptet till visualiseringskomplementet. För att göra det måste du ställa in egenskapen för ögonblicksbild till sann. Du behöver behörighet att redigera skriptet eller få hjälp från en utvecklare.

Mer information finns i Tillåt ögonblicksbilder av din visualisering (endast på engelska).

Jag kan inte ändra ordning på sidorna i en berättelse

Jag vill flytta en sida i berättelsetidslinjen men det går inte.

Möjlig orsak  

Du använder musen på en hybridenhet.

Föreslagen åtgärd  

Gör ett av följande:

  • Stäng av stödet för pekskärmsenheter genom att trycka på navigeringsknappen (Meny) och stänga av pekskärmsläget.
  • Håll ned musknappen i några sekunder innan du flyttar sidan.
  • Alternativt kan du använda pekskärmen i stället och flytta elementet genom att trycka länge och dra.

Data i min ögonblicksbild finns inte visualiseringen

När jag går till källan från en ögonblicksbild ser jag inte samma data i visualiseringen som i ögonblicksbilden.

Möjlig orsak  

Användaren som tar ögonblicksbilden har åtkomst till data som du inte har. Det beror på section access-behörighet som definieras i dataladdningsskriptet.

Föreslagen åtgärd  

Begär att få samma section access-rättigheter som anges i skriptet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!