Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Samla in information till berättelser med hjälp av ögonblicksbilder

För att få ut så mycket som möjligt av appen behöver du ett sätt att samla de insikter du gör. För detta kan du ta statiska ögonblicksbilder för visualiseringar.

En ögonblicksbild är en grafisk presentation av ett dataobjekts tillstånd (typ och data) vid en viss tidpunkt, som du kan använda när du skapar berättelser. Ögonblicksbilden du tar är en kopia av tillståndet. Det innebär att tillståndet för ögonblicksbilden inte ändras när tillståndet för det motsvarande dataobjektet uppdateras.

När du tar en ögonblicksbild kan du skapa en anteckning för ögonblicksbilden. Anteckningen hjälper dig att skilja mellan de olika ögonblicksbilderna i bildbiblioteket när du bygger en berättelse. Anteckningen är inte tillgänglig när du spelar upp berättelsen.

När du har tagit ögonblicksbilder av en viss visualisering kan öppna Bildbiblioteket via visualiseringens snabbmeny. Därifrån kan du bestämma vilken eller vilka ögonblicksbilder du vill behålla och använda i dina berättelser. Du kan också redigera anteckningen och ta bort ögonblicksbilderna.

Anteckning om tipsOm bildbiblioteket öppnas från vyn för Data Storytelling visas samtliga ögonblicksbilder från alla visualiseringar i appen.

Om den visualisering du vill ta en ögonblicksbild av är ett komplement ska du aktivera funktionaliteten för ögonblicksbilder i dess huvudskript. Det gör du genom att ställa in egenskapen för ögonblicksbild till sann.

Mer information finns i Tillåt ögonblicksbilder av din visualisering (endast på engelska).

Ta en ögonblicksbild

När du har arkvyn öppen kan du ta ögonblicksbilder av en visualisering och använda dem för att bygga en berättelse i Data Storytelling.

Du kan ta ögonblicksbilder av alla de olika visualiseringstyperna, men inte av filterrutorna.

Gör följande:

 1. Gå till visualiseringen i arkvy.
 2. Högerklicka på visualiseringen eller klicka på hovringsmenyn Mer.
 3. Klicka på Ögonblicksbild Ta ögonblicksbild .

 4. Ögoblicksbilden tas och sparas i bildbiblioteket. Den får samma rubrik som visualiseringen.

Visa ögonblicksbilder

Medan du arbetar på en berättelse kan du titta på alla dina ögonblicksbilder från bildbiblioteket.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på Ögonblicksbild i berättelsens verktygspanel.

  Bildbiblioteket öppnas med dina ögonblicksbilder sorterade i datumordning. Den nyaste bilden ligger överst.

 2. Klicka på Ögonblicksbild för att stänga bildbiblioteket.

Redigera anteckningar

När du tar en ögonblicksbild kan du välja att lägga till en anteckning. Från bildbiblioteket kan du ändra anteckningarna eller lägga till anteckningar i ögonblicksbilder utan anteckningar.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på Ögonblicksbild i berättelsens verktygspanel.

  Bildbiblioteket öppnas med en lista över alla dina ögonblicksbilder.

  Anteckning om tipsGå till arkvyn och högerklicka på den visualisering som du vill visa ögonblicksbilder för, klicka på Menu och välj Bildbiblioteket i snabbmenyn.
 2. Klicka på Redigera.

 3. Klicka på textområdet för anteckningar till höger om namnet på ögonblicksbilden.

  Anteckning om informationDu kan inte redigera anteckningar för ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.
 4. Redigera anteckningen.

 5. Klicka på Redigera eller utanför textområdet.

  Anteckningen sparas.

 6. Klicka utanför biblioteket för att stänga det.

Ta bort ögonblicksbilder

Du kan ta bort en ögonblicksbild från det bildbibliotek som innehåller alla ögonblicksbilder som du har tagit i appen. Du kan inte ta bort ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på Ögonblicksbild i berättelsens verktygspanel.

  Bildbiblioteket öppnas med en lista över alla dina ögonblicksbilder.

  Anteckning om tipsGå till arkvyn och högerklicka på den visualisering som du vill visa ögonblicksbilder för, klicka på Menu och välj Bildbiblioteket i snabbmenyn.
 2. Klicka på Redigera.

  Redigering aktiveras.

 3. Markera ögonblicksbilderna som du vill ta bort.

  Anteckning om informationDu kan inte ta bort ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.
 4. Klicka på Ta bort.

  De valda ögonblicksbilderna tas bort.

 5. Klicka på Redigera för att sluta redigera.

 6. Klicka utanför biblioteket för att stänga det.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!