Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ta bort bildfiler från mediebiblioteket

Mediabiblioteket innehåller de bilder som du kan använda i appen: i text- och bildvisualiseringar, på berättelsesidor och som miniatyrer för appar, ark och berättelser. 

Du kan ta bort bilder från mediebiblioteket.

Du kan öppna mediebiblioteket på flera olika sätt. Gör ett av följande:

  • I appöversikten klickar du på Redigera i området för app-detaljer och klickar sedan på Bild på miniatyren.
  • Om du redigerar ett ark dubbelklickar du på text- och bildvisualiseringen för att öppna redigeringsverktygsfältet och klickar sedan på Bild.
  • I vyn för Data Storytelling klickar du på Bild i panelen med berättelseverktyg och drar Bild till bildspelssidan. Dubbelklicka sedan inuti bildplatshållaren.

Dialogen Mediebibliotek öppnas och nu kan du ta bort bilder.

Ta bort bilder med Qlik Sense

  1. Välj mappen I appen.
  2. Markera den fil som du vill ta bort.

  3. Klicka på Ta bort.

    En bekräftelsedialog visas.

  4. Klicka på Ta bort.

Nu har du tagit bort bilder från mediebiblioteket.

Anteckning om tipsDu kan även högerklicka på en bildfil och välja Ta bort.
Anteckning om information

För Qlik Sense: Du måste använda Qlik Management Console för att ta bort bilder från standardmappen eller andra mappar som har skapats i Qlik Management Console.

Ta bort bilder med Qlik Sense Desktop

Du kan ta bort bilder från standardmappen genom att ta bort filerna från den här platsen: <användare>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Bilderna i mappen I app är buntade, sparade i qvf-filen tillsammans med resten av appens innehåll. Om en buntad bild inte längre används i appen kommer den att tas bort från qvf-filen när appen sparas.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!