Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ändra utseende på en ögonblicksbild

Ett sätt att få insikter att synas och hjälpa dig med att få fram ditt meddelande på ett tydligt sätt är möjligheten att dölja eller visa delar av en ögonblicksbild.

Ändra egenskaper för ögonblicksbild

Följande lista sammanfattar de redigerbara egenskaperna:

 • Rubriker (huvudrubrik, underrubrik och fotnot)
 • Linjeavstånd
 • Etiketter (datapunktetiketter, bladetiketter, dimensionsetiketter)
 • Teckenförklaring
 • X-axel med titel och etiketter
 • Y-axel med titel och etiketter

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på den ögonblicksbild du vill redigera.
 2. Klicka på Redigera.

  En dialog där du kan ändra utseendet för ögonblicksbilden öppnas.

 3. För Visa titlar klickar du antingen på eller Av för att visa eller dölja huvudtitel, undertitel och fotnot.

 4. För Linjeavstånd kan du ställa in avståndet mellan linjerna i rutnätet till Auto eller Anpassad och välja ett av alternativen Inga rader, Bred, Medium eller Smal i listrutan.
 5. För Värdeetiketter klickar du antingen på Auto eller Av.
 6. För Visa teckenförklaring klickar du antingen på Auto eller Av.
 7. För x-axeln och y-axeln Etiketter och rubrik, markerar du något av alternativen Etiketter och rubrik, Endast etiketter, Endast rubrik eller Ingen från listrutan.

 8. Klicka på Klart.

Ögonblicksbildens utseende har ändrats.

Anteckning om tipsOm du har valt automatiskt och egenskapen inte visas måste du öka storleken för ögonblicksbilden.
En dialog för ögonblicksbilder med rutnätslinjer och endast x-axeln och dataetiketterna synliga.

Dialogen ögonblicksbild.

Ändra bildformatet när du ändrar storlek på en ögonblicksbild

När du ändrar storlek på en ögonblicksbild kan du välja att låsa upp bildformatet för att möjliggöra fri storleksändring. Storleksändringen gör då att visualiseringen visas progressivt.

Anteckning om informationProgressiv visning innebär följande: Om storleken på en visualisering (eller en olåst ögonblicksbild) ökar kommer dess information att visas progressivt. Om storleken på en visualisering (eller en olåst ögonblicksbild) minskas reduceras informationen, vilket ger dig möjlighet att fokusera på den väsentliga informationen och undvika att göra visualiseringen rörig med för mycket information på liten yta.

Gör följande:

 1. I berättelseläget klickar du på den ögonblicksbild som du vill ändra storlek på.
 2. Klicka på Låst för att låsa upp bildförhållandet så att du kan ändra storlek fritt.

  Ej låst visas.

 3. Använd handtagen på kanterna för att ändra storlek på visualiseringen.

  Storleksändringen gör att visualiseringen visas progressivt.

 4. Klicka på Ej låst för att låsa bildförhållandet.

Du har nu ändrat bildformat i en ögonblicksbild och ändrat storlek på visualiseringen.

Anteckning om informationOm du ändrar visualiseringens storlek när Låst visas ändras storleken på bilden utan progressiv visning.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!