Gå till huvudinnehåll

Granska dina hierarkier

Härnäst ska du granska hierarkierna i din logiska modell. Hierarkier är en valfri funktion i affärslogiken. Den definierar relationer mellan grupper för sökning nedåt i hierarkin.

När du aktiverar affärslogik kanske Qlik Sense skapar vissa hierarkier automatiskt från din datamodell. Om du går till Hierarkier kan du se att affärslogiken har skapat två hierarkier.

Hierarkier i den logiska modellen

Standardhierarkier i den logiska modellen.

Hierarkier markerar grupper som kan användas för uppdelning vid analys. Till exempel identifierar de två hierarkierna som skapats av Qlik Sense två relationer för sökning nedåt i hierarkin i vår logiska modell:

  • Data i Category-fälten kan delas upp i data i Products-fälten.

  • Data i Suppliers-fälten kan delas upp i data i Products-fälten.

Om du går till Ark, klickar på Insight Advisor och väljer CategoryName, inkluderar Insight Advisor en trädkarta där CategoryName delas upp efter ProductName.

Uppdelning av kategori och produkter

Resultat för Insight Advisor.
Anteckning om tipsHierarkier tillåter inte hierarkiska urval i diagrammen som genereras. Detta kräver originalobjekt för hierarkiska dimensioner. Om du till exempel vill mappa diagram som söker nedåt i hierarkin från orter efter att ett land har valts, måste du skapa ett motsvarande originalobjekt för hierarkiska dimensioner.

Utöver definierade hierarkier, kan den logiska modellen innehålla inlärda hierarkier. Dessa lärs in automatiskt från hur fält används och definieras i datamodellen. Navigera till exempel till Ark och klicka på Insight Advisor. Välj Country i resurspanelen. Resultatet reflekterar nu City-Country-hierarkin, med en trädkarta som visar sum(Sales) by Country and City. Denna hierarki är en inlärd hierarki som detekteras från datamodellen.

Nya Insight Advisor-resultat för Country

Insight Advisor-resultat vid val av Country.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!