Ga naar hoofdinhoud

Uw hiërarchieën controleren

In de volgende stap gaat u de hiërarchieën van uw logische model nakijken. Hiërarchieën zijn optioneel voor de functie bedrijfslogica. Hiermee kunt u de detailrelaties tussen groepen definiëren.

Als u bedrijfslogica inschakelt, worden sommige hiërarchieën mogelijk automatisch gemaakt door Qlik Sense op basis van uw gegevensmodel. Als u navigeert naar Hiërarchieën, ziet u dat met behulp van de functie bedrijfslogica twee hiërarchieën zijn gemaakt.

Hiërarchieën in het logische model

Standaardhiërarchieën in het logische model.

Hiërarchieën geven groepen aan die gebruikt kunnen worden voor de uitsplitsing van de analyse. In de twee hiërarchieën die zijn gemaakt door Qlik Sense worden de relaties van de twee detailniveaus in ons logische model correct geïdentificeerd:

  • De gegevens in de velden Category kunnen worden opgesplitst in de gegevens van de velden Products.

  • De gegevens in de velden Suppliers kunnen worden opgesplitst in de gegevens van de velden Products.

Als u navigeert naar Werkblad, op Insight Advisor klikt en CategoryName selecteert, neemt Insight Advisor een structuuroverzicht op waarin CategoryName wordt opgesplitst per ProductName.

Uitsplitsing voor categorie en producten

Insight Advisor-resultaten.
TipIn het geval van hiërarchieën is het niet mogelijk om in de gegenereerde diagrammen selecties naar een lager niveau te schakelen. Hiervoor zijn masteritems voor drill-downdimensies vereist. Als u bijvoorbeeld diagrammen wilt toewijzen die inzoomen op steden nadat een land is geselecteerd, moet u een bijbehorend masteritem voor drill-downdimensies maken.

Naast de gedefinieerde hiërarchieën kan het logische model ook aangeleerde hiërarchieën bevatten. Die zijn automatisch aangeleerd op basis van hoe velden in het gegevensmodel worden gebruikt en gedefinieerd. Ga bijvoorbeeld naar Werkblad en klik op Insight Advisor. In het bedrijfsmiddelenvenster selecteert u Country. U krijgt nu resultaten te zien die de hiërarchie Gemeente-Land weerspiegelen, waaronder een structuuroverzicht dat sum(Sales) per land en gemeente toont. Die hiërarchie is een aangeleerde hiërarchie uit het gegevensmodel.

Nieuwe resultaten van Insight Advisor voor Country

Insight Advisor-resultaten voor het selecteren van Country.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!