Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Meny för lång tryckning (enheter med pekskärm)

När du arbetar på en enhet/dator med pekskärm kan du trycka länge på en visualisering för att öppna en alternativmeny.

Du kan växla mellan att ha pekstöd på eller av på den globala menyn (Navigation).

Menyalternativ varierar beroende på:

  • Om du redigerar eller analyserar (visar) diagram i en app.
  • Diagramtyp.
  • Behörigheterna som tilldelats dig av administratören.
Alternativmenyn öppnas när du trycker länge på en visualisering.

Snabbmeny för tryckgester.

  • Mer Snabbmeny: Visa data, Dela eller Hämta som.
  • helskärmsikon Helskärm
  • Kontroller Utforskningsmeny
  • Ögonblicksbild Ögonblicksbild
  • Bildbibliotek Bildbibliotek
  • Länkat objekt Spara som ett originalobjekt eller bryta länken till ett originalobjekt (visas inte)

Mer information