Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – Upptäcka

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när data upptäcks och analyseras i Qlik Sense.

Min sökning ger inga resultat

Möjlig orsak  

Du har låst urval.

Föreslagen åtgärd  

Lås upp urval och genomför sedan en ny sökning.

  1. Klicka på urvalet med Låst.
  2. Klicka på Låst för att låsa upp
  3. Gör en ny sökning.

Min sökning med Insight Advisor ger inte några resultat

Möjlig orsak  

Du letar efter ett fält som inte är ett originalobjekt.

Föreslagen åtgärd  

Leta efter ett originalobjekt istället. Du kan dessutom använda smartsökning för att hitta fält som inte är originalobjekt.

Ofullständig visualisering

Ingen visualisering visas, istället visas felmeddelandet Ofullständig visualisering.

Möjlig orsak  

Visualiseringen innehåller datafält som du inte har åtkomst till.

Föreslagen åtgärd  

Kontakta din Qlik Sense-administratör för att se om du kan få åtkomst till de utelämnade datafälten så att du kan använda visualiseringen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!