Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Çalışma dizini

Kod deyiminde bir dosyaya referansta bulunuyorsanız ve dosya yolu atlanırsa, Qlik Sense dosyayı şu sıraya göre arar:

  1. Directory deyimi tarafından belirtilen dizin (yalnızca eski kod oluşturma modunda desteklenir).

    Directory

  2. Directory deyimi yoksa, Qlik Sense dosyayı çalışma dizininde arar.

Dosya sistemi erişim kısıtlaması

Qlik Sense Desktop çalışma dizini

Qlik Sense Desktop içinde çalışma dizini şudur: C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

Qlik Sense çalışma dizini

Qlik Sense sunucu yüklemesinde, çalışma dizini Qlik Sense Repository Serviceiçinde belirtilir, varsayılan olarak C:\ProgramData\Qlik\Sense\Apps'tir. Daha fazla bilgi için Qlik Management Console yardımına bakın.