Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Skapa ett originalmått från datamodellvyn

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originalmått som kan återanvändas. Den som använder en publicerad app kommer åt originalmåtten men kan inte förändra dem.

  1. Välj ett fält i datamodellvyn och öppna panelen Granska.

  2. Klicka på Lägg till som mått.

    Dialogen Skapa nytt mått öppnas, med det valda fältet. Namnet på det valda fältet används även som förvalt namn för måttet.

  3. Lägg till ett uttryck för måttet.

  4. Ändra namnet om du vill. Du kan även lägga till en beskrivning, en färg och taggar.

  5. Klicka på Skapa.

Måtten sparas nu på fliken med original på resurspanelen.

Mer information