Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Skapa en originaldimension från datamodellvyn

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originaldimensioner som kan återanvändas. Den som använder en publicerad app kommer åt originaldimensioner men kan inte förändra dem. Datamodellvyn är inte tillgänglig i en publicerad app.

  1. Välj ett fält i datamodellvyn och öppna panelen Granska.

  2. Klicka på Lägg till som dimension.

    Dialogen Skapa nya dimensioner öppnas med det valda fältet. Namnet på det valda fältet används även som förvalt namn för dimensionen.

  3. Ändra namnet om du vill. Du kan även lägga till en beskrivning, färg och taggar.

  4. Klicka på Skapa.
  5. Välj Klar för att stänga dialogen.

Dimensionen sparas nu på fliken med original på resurspanelen.

Anteckning om tipsDu kan snabbt lägga till flera dimensioner som original genom att klicka på Lägg till dimension efter att du lagt till varje dimension. Klicka på Klart när du är klar.
Anteckning om informationDirect Discovery-tabeller markeras med Direct Discovery Field i datamodellvyn.

Mer information finns i Designa visualiseringar med Direct Discovery.

Mer information