Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Inaktivera standardläge

Du kan inaktivera standardläge, eller med andra ord, ställa in bakåtkompatibelt läge, om du vill återanvända QlikView-dataladdningsskriptet som hänvisar till absoluta eller relativa filsökvägar samt bibliotekskopplingar.

Anteckning om varningAtt inaktivera standardläge kan skapa en säkerhetsrisk genom att exponera filsystemet.

Qlik Sense

För Qlik Sense kan standardläget inaktiveras i QMC med hjälp av egenskapen Standardläge.

Mer information finns i Hantera en Qlik Sense-webbplats: Redigeringsmotor.

Qlik Sense Desktop

I Qlik Sense Desktop kan du ställa in standardläge/bakåtkompatibelt läge i Settings.ini.

Om du installerade Qlik Sense Desktop i den förvalda installationsplatsen, då finns Settings.ini i C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Settings.ini. Om du installerade Qlik Sense Desktop i en mapp som du valt, då finns Settings.ini i mappen Engine i installationens sökväg.

  1. Öppna Settings.ini i en textredigerare.
  2. Ändra StandardReload=1 till StandardReload=0.
  3. Spara filen och starta Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop körs nu i bakåtkompatibelt läge.

Inställningar

Följande inställningar är tillgängliga för StandardReload:

  • 1 (standardläge)
  • 0 (bakåtkompatibelt läge)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!