Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Hämta data från en visualisering

Du kan hämta data från en visualisering och spara dem som en .xlsx-fil.

Mer information om maximalt antal rader och kolumner för en Excel-exportfil finns i ExportData-metoden (endast på engelska).

 1. Högerklicka på den visualisering du vill hämta data från.

 2. Välj Hämta som ... och Data.

 3. Hämta datafilen genom att klicka på länken.

 4. Öppna eller spara filen.

Anteckning om tipsI filterrutor med mer än en dimension kan du antingen välja alla dimensioner eller en enskild dimension.
Anteckning om varningOm du har tomma kolumnnamn i en tabell så leder detta till fel på grund av korrupta data vid export av data. För att undvika detta fel ska du alltid lägga till ett namn till en kolumn.

Hämta data från en tabell

I dialogen Dataexportinställningar kan du välja att använda utökad tabellformatering för din export, inklusive stil och radsummor. Förbättrad tabellformatering kan inte tillämpas på export av pivottabeller.

Den här exporten utförs av webbläsaren och kan därför ta längre tid att slutföra, speciellt vid stora datauppsättningar.

Stilen används på data med några få undantag:

 • Bilder i tabellceller ingår inte.

 • Minidiagram i tabellceller ingår inte.

 • Indikatorer i tabellceller ingår inte.

 • Följande lägen för talformat stöds inte:

  • Automatiskt

  • Varaktighet

  • Anpassad

 • Plats stöds inte i vissa fall. Till exempel använder Excel avgränsare som definierats på den lokala datorn och dessa går inte att åsidosätta.

 • Om specifik justering ställs in för en kolumn kommer rubriken att ärva detta i den hämtade Excel-exportfilen.

 • Duala fält som har både qText och qNum utan formatering exporteras som tal.

 • Startdatum i Qlik Sense och Excel skiljer sig åt.

 • Höger till vänster-text (Right-to-left, RTL) ingår inte i hämtningen.

 • Opacitet för cellfyllnadsfärg ingår inte i hämtningen.

 • Färg som definieras genom CSS-klasser i anpassade teman ingår inte i nedladdningen.