Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Crosstable

Prefixet crosstable används för att omvandla en korstabell till en rak tabell, det vill säga att en bred tabell med flera kolumner omvandlas till en hög tabell och kolumnrubrikerna placeras i en kolumn med ett attribut.

Syntax:  

crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )

Argument:  

Crosstable-argument
Argument Beskrivning
attribute field name Fältet som innehåller attributvärdena.
data field name

Fältet som innehåller datavärdena.

n

Antalet kvalificerande fält som föregår den tabell som ska omvandlas till generisk form. Standard är 1.

En korstabell är en vanlig tabelltyp, som består av en datamatris mellan två eller fler ortogonala listor av rubrikdata. En av dessa används för kolumnrubriker. Exempelvis skulle man kunna ha en kolumn per månad. Resultatet av crosstable-prefixet blir att kolumnrubrikerna (till exempel månadsnamn) lagras i ett fält - attributfältet - och kolumndata (månadsnumren) lagras i ett andra fält: datafältet.

Exempel:  

Crosstable (Month, Sales, 2) LOAD * INLINE[

Person, Location, Jan, Feb, Mar

Bob, London, 100, 200, 300

Kate, New York, 400, 500, 600

];

Resultat:

Exempel 1
Person, Location, Month, Sales
Bob, London, Jan, 100
Bob, London, Feb, 200
Bob, London, Mar, 300
Kate, New York, Jan, 400
Kate, New York, Feb, 500
Kate, New York, Mar, 600

Guiden Korstabell

Guiden Korstabell är en dialog där användare kan skapa crosstable-satsen. Dialogen öppnas genom att klicka på knappen Korstabell på sidan Alternativ i Filguiden. Guiden Korstabell erbjuder följande alternativ:

Fält i guiden Korstabell
Fälttyp Beskrivning
Kvalificerande fält Antal kvalificerande fält som föregår tabellen som ska omvandlas.
Attributnamn Namnet på det nya fältet som ska innehålla alla fält (attributvärden) som ska omvandlas.
Datanamn Namnet på det fält som kommer att innehålla attributvärdenas data.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com