Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Krok po kroku — łączenie tabel przy użyciu konkatenacji wymuszonej

Te przewodnik krok po kroku przedstawia sposób używania konkatenacji wymuszonej w celu łączenia dwóch podobnych tabel danych.

Konkatenacja wymuszona może być używana w celu wyczyszczenia danych przed ich użyciem w celu analizy w arkuszu. Dwie tabele można skonkatenować, tworząc jedną tabelę. Później można dodać także inną tabelę — jeśli na przykład najpierw została dodana tabela z czerwca, później można dodać drugą tabelę z lipca.

Rzut oka na konkatenację

 • Tabele są automatycznie konkatenowane w Menedżerze danych, gdy program Qlik Sense wykryje, że co najmniej jedna dodana tabela zawiera taką samą liczbę pól oraz takie same nazwy pól, co inna tabela. W tym przypadku można w razie potrzeby podzielić tabele.
 • Wymuszenie konkatenacji dwóch tabel można zastosować względem dwóch tabel, które nie współużytkują dokładnie tych samych pól ani danych. Wymuszenie konkatenacji można zastosować tylko względem dwóch tabeli. W celu skonkatenowania na przykład trzech tabel należy skonkatenować pierwsze dwie tabele w jedną tabelę. Następnie skonkatenować trzecią tabelę do utworzonej w ten sposób tabeli.
 • Tabele, które nie są wystarczająco podobne, nie będą konkatenowane automatycznie. Ponadto nie będzie możliwe wymuszenie ich konkatenacji. W takim przypadku pola w tabeli powinny być kojarzone w Menedżerze danych.

Przewodnik — konkatenacja wymuszona

Oto zadania wymagane do ukończenia tego przewodnika:

 1. Przygotowanie tabel danych
 2. Dodawanie tabel danych do aplikacji
 3. Konkatenowanie tabel i ładowanie tabel danych do aplikacji
 4. Jeden krok dalej — dodawanie nowej tabeli i konkatenowanie pól danych

Wymagania wstępne

Potrzebna będzie znajomość sposobów tworzenia aplikacji w programie Qlik Sense. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie aplikacji.

Przygotowanie tabel danych

Udostępniliśmy dane przykładowe, których możesz użyć, aby zapoznać się z przebiegiem wymuszonej konkatenacji. Możesz także użyć własnych danych, pod warunkiem że pola i dane są w większości takie same w obu tabelach.

Na przykład oto nagłówek i pierwszy wiersz danych, które udostępniliśmy poniżej. Te dane zostały wklejone do dwóch tabel w programie Excel . Zwróć uwagę na różnice w polach.

Tabele programu Excel.

Jeśli chcesz użyć tych danych przykładowych, rozwiń poniższą sekcję i skopiuj tabele wraz z nagłówkami kolumn do dwóch osobnych kart w pustym pliku programu Excel na komputerze. Na potrzeby tego przewodnika nazwaliśmy karty programu Excel Data Table 1 (Tabela danych 1) i Data Table 2 (Tabela danych 2). Plik programu Excel nazwaliśmy Concatenate_Data.xlsx.

Dodawanie tabel danych do aplikacji

 1. Uruchom program Qlik Sense.
 2. Kliknij polecenie Utwórz nową aplikację w swoim obszarze Moje aplikacje. Zostanie wyświetlone okno Utwórz nową aplikację.
 3. Nadaj nazwę aplikacji i kliknij opcję Utwórz. Aplikacja zostanie utworzona. Naszej aplikacji nadaliśmy nazwę ConcatenateExample
 4. Kliknij polecenie Otwórz aplikację. Aplikacja zostanie otwarta i pojawi się okno dialogowe, w którym można dodawać dane.
 5. Przeciągnij i upuść plik programu Excel do okna dialogowego Dodaj dane z plików i innych źródeł. Twoje tabele zostaną wyświetlone w widoku Asocjacje w Menedżerze danych. Aby zobaczyć dane dla danej tabeli, kliknij odpowiedni bąbelek.

  InformacjaJeśli w zamian dodasz dane z Menedżera danych, najpierw pojawi się prośba o wybranie pól tabeli, a następnie nastąpi przejście do widoku Asocjacje w Menedżerze danych. W takim przypadku wybierz wszystkie pola dla obu tabel.

  Widok Asocjacje z dwoma bąbelkami.

Konkatenowanie tabel i ładowanie tabel danych do aplikacji

Po dodaniu tabel danych do aplikacji tabele można skonkatenować.

 1. W widoku Asocjacje w Menedżerze danych wybierz jedną tabelę, klikając bąbelek. Kliknij ikonę Więcej i wybierz polecenie Konkatenuj lub łącz.

  Widok Asocjacje z opcją Konkatenuj tabele.

 2. Kliknij bąbelek drugiej tabeli, a następnie kliknij polecenie Edytuj mapowanie.

  Widok Asocjacje z opcją Edytuj mapowanie

 3. Po wykonaniu tych czynności możesz wykonać poniższe zadania odpowiednio do potrzeb:

  1. W obszarze Nazwa tabeli zmień nazwę tabeli, która zostanie utworzona po połączeniu tabel.
  2. Połącz pola, przeciągając i upuszczając etykiety pól.
  3. Zmień nazwy pól.
  4. Usuń pola, klikając ikonę Anuluj dla wybranego pola.

  Widok edytowania mapowań z kilkoma opcjami.

  W naszym przykładzie wykonaliśmy następujące działania:

  1. Zmieniliśmy nazwę tabeli na Data Table.
  2. Przeciągnęliśmy etykietę oraz pole ProductID poniżej pola PID, aby połączyć te pola.
  3. Zmieniliśmy nazwę pola PID na Product ID.
  4. Usunęliśmy pole SpecialOfferID.

  Nasza tabela wygląda tak:

  Widok edytowania mapowań z wynikiem po edycji.

 4. W menu rozwijanym Wybierz działanie kliknij pozycję Konkatenuj, a następnie kliknij Zastosuj. Tabele zostaną skonkatenowane w mapowanych polach. Znak * oznacza, że dane nie zostały jeszcze załadowane do aplikacji.

  Tabela „Data Table” z *.

 5. Kliknij polecenie Ładuj dane. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że dane zostały pomyślnie załadowane. Kliknij opcję Edytuj arkusz, aby utworzyć wizualizacje z użyciem danych.

Jeden krok dalej — dodawanie nowej tabeli i konkatenowanie pól danych

Udostępnione powyżej dane przykładowe zostały wklejone do dwóch kart w tym samym pliku programu Excel. Jednak gdy konieczne jest konkatenowanie pól, tabele nie muszą znajdować się w tym samym pliku. Tabele mogą znajdować się w osobnych plikach, które są dodawane do aplikacji. Później można dodać także inną tabelę — jeśli na przykład najpierw została dodana tabela z czerwca, później można dodać drugą tabelę z lipca.

W tym przykładzie dodajemy inną tabelę z podobnymi polami do skonkatenowanej tabeli, która została utworzona powyżej.

Oto dane przykładowe. Karcie, która zawiera tabelę, nadaliśmy nazwę DataTable_Newest. Plik danych nazwaliśmy Concatenate_Data2.xlsx.

 1. Z huba Qlik Sense kliknij aplikację, która została utworzona w wyniku powyższych procedur. Aplikacja zostanie otwarta.

 2. Wybierz Menedżera danych z listy rozwijanej na górnym pasku narzędzi. Menedżer danych zostanie otwarty i widoczna będzie tabela utworzona w powyższej procedurze.

  Menedżer danych z bąbelkiem „Data Table”.

 3. Aby dodać dane, kliknij przycisk Dodaj.
 4. Dodaj do aplikacji nowy plik programu Excel, przeciągając go do okna dialogowego Dołącz pliki do tej aplikacji.

  Zostanie otwarte okno Dodaj dane.

 5. Kliknij polecenie Dodaj dane, aby dodać tabelę danych do aplikacji.

  Nowa tabela zostanie dodana do aplikacji.

  Widok Asocjacje z dwoma bąbelkami.

 6. Po wykonaniu tych czynności możesz skonkatenować tabele i edytować mapowania, a następnie załadować dane.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!