Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wyświetlanie szczegółów transformacji tabeli i pola w Menedżerze danych

Operacje i transformacje wykonywane w tabelach i polach można wyświetlać w Menedżerze danych używając okna dialogowego Szczegóły. Okno dialogowe Szczegóły jest dostępne w widokach Asocjacje i Tabela dla tabel, a także w edytorze tabela danych dla pól.

Okno dialogowe Szczegóły przedstawia bieżące operacje i transformacje wykonane względem wybranej tabeli lub wybranego pola — w kolejności, w jakiej zostały zastosowane w wygenerowanym skrypcie ładowania danych. Dzięki temu można łatwo sprawdzić źródło tabeli lub pola, aktualnie wprowadzone zmiany, a także kolejność wykonywania tych zmian. W oknie dialogowym Szczegóły można na przykład łatwo sprawdzać, które tabele zostały skonkatenowane, lub czy pole zostało przestawione w kolejności.

Informacje wyświetlane w obszarze Szczegóły są różne i zależą od tego, czy wyświetlana jest tabela, czy pole. W oknie dialogowym Szczegóły dla tabeli wyświetlane są następujące informacje:

  • Table źródłowe dla wybranej tabeli.
  • Transformacje użyte w tabeli, takie jak cofnięcie przestawiania i konkatenacja.

W oknie dialogowym Szczegóły dla pola wyświetlane są następujące informacje:

  • Tabele i pola źródłowe dla wybranego pola.
  • Zmiany typu pola.
  • Transformacje użyte w polach, na przykład z karty profilowania danych lub z konkatenacji.

Wyświetlanie szczegółów tabeli

  • W Menedżerze danych wybierz tabelę i kliknij ikonę Więcej, a następnie kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

Zostanie otwarte okno dialogowe Szczegóły.

Wyświetlanie szczegółów pola

  1. W Menedżerze danych wybierz tabelę i kliknij ikonę Edytuj.
  2. Kliknij ikonę Menu nad nagłówkiem pola, a następnie opcję Wyświetl szczegóły.

Zostanie otwarte okno dialogowe Szczegóły.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!