Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie danymi za pomocą widoków dynamicznych

Widoki dynamiczne umożliwiają bezpośrednią kontrolę nad zarówno źródłami analitycznymi, jak i czasem odświeżania danych w wizualizacjach.

Widoki dynamiczne umożliwiają tworzenie zapytań i przeglądanie odpowiednich podzbiorów dużych zestawów danych na wykresach, które można dynamicznie odświeżać wraz z dokonywaniem wyborów. W ten sposób można uzyskać aktualne wizualizacje do dużych ilości danych lub szybko zmieniających się scenariuszy danych.

Przegląd widoków dynamicznych

Widoki dynamiczne umożliwiają połączenie aplikacji podstawowej z inną aplikacją. Wizualizacji głównych z tej aplikacji można następnie używać w aplikacji podstawowej. Umożliwia to twórcom aplikacji używanie wizualizacji głównych z aplikacji szablonu jako wykresów dynamicznych w innych aplikacjach. Liczba widoków dynamicznych, które można dodać do aplikacji podstawowej, jest nieograniczona.

Widok arkusza z widokiem dynamicznym i wykresami dynamicznymi

Arkusz z widokiem dynamicznym wyświetlający cztery wykresy dynamiczne

Widoki dynamiczne są tworzone z trzech głównych składników:

 • Widoki dynamiczne: mechanizm dodany do aplikacji podstawowych, które łączą się z aplikacjami szablonu i umożliwiają twórcom aplikacji dodawanie wizualizacji głównych z aplikacji szablonu do aplikacji podstawowej.
 • Aplikacje szablonów widoków dynamicznych: Aplikacja Qlik Sense zawierająca połączenia ze źródłami danych, takimi jak bazy danych w chmurze.
 • Wykresy dynamiczne: wizualizacje główne w aplikacji szablonu widoku dynamicznego, które można dodawać do aplikacji podstawowych i które użytkownicy mogą ręcznie odświeżać.

Aplikacja szablonu i aplikacja podstawowa nie muszą używać tych samych danych. Jeżeli masz zestaw danych obejmujący zakupy klientów, możesz dodać widok dynamiczny do aplikacji szablonu zawierającej dane o pogodzie, aby sprawdzić wszelkie korelacje.

Jeżeli dane, których dotyczy zapytanie ze źródła aplikacji szablonu, można filtrować przy użyciu wartości w aplikacji podstawowej, możesz użyć wyrażeń tworzących powiązania w skrypcie aplikacji szablonu. Dzięki temu widok dynamiczny może kierować zapytanie tylko do podzbioru danych związanych konkretnie z wyborami w aplikacji podstawowej ze źródeł danych aplikacji szablonu. Na przykład można powiązać pole SalesDate w aplikacji podstawowej z polem DailyTemperatureReadingDate w aplikacji szablonu.

Ta funkcja podzbioru przydaje się, gdy aplikacja podstawowa zawiera dane zagregowane, a dane widoku dynamicznego pochodzą z tego samego źródła, ale są bardziej szczegółowe niż dane aplikacji podstawowej (np. aplikacja podstawowa zawiera dane sprzedaży według miesięcy i marek produktów, a aplikacja szablonu zawiera dane sprzedaży według dni i nazw produktów). Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania wyrażeń tworzących powiązania do aplikacji szablonu, zob.: Tworzenie powiązań między wyrażeniami w aplikacjach szablonu On-demand.

Widoków dynamicznych można używać z dowolnym rodzajem danych. Widoki dynamiczne przydają się szczególnie do dużych ilości danych lub szybko zmieniających się scenariuszy danych, w których przypadku lepiej jest agregować dane w bazie danych. Pomaga to uniknąć opóźnień w przesyłaniu danych ze źródła danych.

Widoki dynamiczne są dostępne z panelu Zasoby. Widoki dynamiczne są włączane przez administratorów w QMC. Informacje o włączaniu widoków dynamicznych zawiera temat Zarządzanie aplikacjami On-demand (tylko w języku angielskim).

Widoki dynamiczne są podobne do generowania aplikacji On-demand. Obie te funkcje używają aplikacji szablonu do oferowania danych On-demand, ale widoki dynamiczne umożliwiają używanie w arkuszach pojedynczych wykresów zamiast generowania całych aplikacji On-demand. Jeśli używasz również aplikacji On-demand, możesz tworzyć widoki dynamiczne za pomocą aplikacji szablonu On-demand. Więcej informacji o generowaniu aplikacji On-demand zawiera temat Zarządzanie danymi big data za pomocą aplikacji On-demand.

Widoki dynamiczne

Podczas tworzenia widoku dynamicznego wybiera się aplikację szablonu i opcjonalnie stosuje wyrażenie limitu wierszy, aby kontrolować ilość danych, do których widok dynamiczny będzie mieć dostęp. Po utworzeniu widoku dynamicznego można następnie dodawać do arkuszy wizualizacje główne z aplikacji szablonu.

Z tej samej aplikacji szablonu może korzystać wiele widoków dynamicznych. Każdy widok dynamiczny jest odświeżany indywidualnie. Jeżeli wyrażenia tworzące powiązania są używane w skrypcie aplikacji szablonu widoku dynamicznego, wybory dokonane w aplikacji podstawowej mogą decydować o tym, które dane są ładowane do każdego widoku dynamicznego korzystającego z tej aplikacji szablonu. Dwóch widoków dynamicznych wykorzystujących ten sam szablon można użyć do porównania obok siebie wykresów dwóch oddzielnych podzbiorów szczegółowych danych. Na przykład masz dwa widoki dynamiczne korzystające z tej samej aplikacji szablonu. Możesz wybrać 1 stycznia 2018 r. z pola SaledDate aplikacji podstawowej i odświeżyć jeden widok dynamiczny. Następnie możesz zmienić wybór na 1 stycznia 2019 r., odświeżyć drugi widok dynamiczny i porównać wykresy dynamiczne.

Kiedy użytkownik otwiera aplikację zawierającą widok dynamiczny, aplikacja on-demand jest dodawana do jego Pracy. Aplikacja ta zawiera aplikację szablonu widoku dynamicznego z aktualnymi danymi i służy do wypełnienia aplikacji bazowej widokiem dynamicznym. Za każdym razem, gdy widok dynamiczny się odświeża, zostaje on zastąpiony nową wersją. Jeżeli użytkownik nie jest właścicielem aplikacji szablonu widoku dynamicznego, skrypt ładowania zostanie usunięty. Aplikacje te są usuwane po 24 godzinach od ostatniego odświeżenia.

Informacje o tworzeniu i edycji widoków dynamicznych zawiera temat Zarządzanie danymi za pomocą widoków dynamicznych.

Informacje o używaniu widoków dynamicznych zawiera temat Korzystanie z widoków i wykresów dynamicznych.

Aplikacje szablonów widoków dynamicznych

Aplikacja szablonu widoku dynamicznego to aplikacja Qlik Sense służąca do dostarczania widokom dynamicznym danych i wizualizacji głównych.

Szablony widoku dynamicznego mogą mieć skrypt ładowania, który zawiera wyrażenia tworzące powiązania używane do formułowania zapytań kierowanych do źródeł danych na podstawie wyborów dokonanych w aplikacji podstawowej. Wyrażenia do tworzenia powiązań są zwykle tworzone przez użytkowników mających doświadczenie w pisaniu skryptów ładowania Qlik Sense. Aplikacje szablonu mogą mieć warunki filtru zapytań oparte na parametrach wejściowych dostarczanych podczas aktywacji wykresów dynamicznych.

Po zakończeniu tworzenia modelu danych aplikacji szablonu widoku dynamicznego można dodać do aplikacji szablonu wizualizacje główne. Do tych wizualizacji głównych można następnie uzyskiwać dostęp za pośrednictwem widoków dynamicznych i dodawać je jako wykresy dynamiczne w innych aplikacjach.

Informacje na temat tworzenia aplikacji szablonu zawiera temat Tworzenie aplikacji szablonu On-demand.

Wykresy dynamiczne

Wykresy dynamiczne pochodzą z wykresów głównych aplikacji szablonu widoku dynamicznego. Wykresy dynamiczne można dodawać do arkuszy innych aplikacji za pomocą widoków dynamicznych. Inaczej niż w przypadku innych wykresów Qlik Sense użytkownicy mogą kontrolować, kiedy dane źródłowe w widoku dynamicznym mają być odświeżane za pomocą opcji odświeżania na wykresach. Gdy dane widoku dynamicznego są kontrolowane przez wyrażenia tworzące powiązania, Qlik Sense śledzi stan wyboru aplikacji podstawowej. Na każdym wykresie widoku dynamicznego pojawia się ikona nieodświeżonych danych po każdej zmianie stanu wyboru aplikacji podstawowej, która powoduje, że zestawy wartości do powiązanych pól widoku dynamicznego i spoza nich nie pasują już do wartości używanych podczas ostatniego odświeżenia widoku.

Informacje o korzystaniu z wykresów dynamicznych zawiera temat Korzystanie z widoków i wykresów dynamicznych.

Ograniczenia widoków dynamicznych

Widoki dynamiczne mają następujące ograniczenia:

 • Widoki dynamiczne nie są obsługiwane z narracjami. Można dodawać migawki wykresów dynamicznych do narracji, ale nie można użyć polecenia Przejdź do źródła w odniesieniu do wykresu dynamicznego.
 • Widoki dynamiczne nie są obsługiwane w przypadku Qlik NPrinting.
 • Widoki dynamiczne obsługują rozszerzenia z pakietu Dashboard i Visualization. Żadne inne rozszerzenia nie są obsługiwane.
 • Własność widoku dynamicznego nie zmienia się wraz z własnością aplikacji.
 • Widoków dynamicznych nie można tworzyć w aplikacjach w przestrzeni zarządzanej.
 • Widoki dynamiczne nie są obsługiwane w Qlik Sense Desktop.
 • Wykresów dynamicznych nie można umieszczać w kontenerze.
 • Kontenery kratowe i kontenery nie są obsługiwane jako wykresy główne w widokach dynamicznych.
 • Widoki dynamiczne nie są obsługiwane dla użytkowników anonimowych.

Strumienie i widoki dynamiczne

Możesz tworzyć widoki dynamiczne do każdej aplikacji, do której masz dostęp. Możesz tworzyć widoki dynamiczne do opublikowanych aplikacji w strumieniach oraz niepublikowanych aplikacji w Pracy . Możesz również tworzyć widoki dynamiczne do opublikowanych aplikacji należących do innych użytkowników w strumieniach, do których masz dostęp.

Użytkownicy z dostępem do aplikacji z widokiem dynamicznym mogą korzystać z widoku dynamicznego, nawet jeśli nie mają dostępu do szablonu aplikacji.

Widoki dynamiczne nie mogą być dodawane do publikowanych aplikacji. Aplikacje można duplikować i ponownie publikować w celu dodania nowych widoków dynamicznych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!