Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie danymi big data za pomocą aplikacji On-demand

Aplikacje On-demand umożliwiają ładowanie i analizowanie źródeł danych big data w programie Qlik Sense Enterprise. Próby jednorazowego analizowania całego magazynu danych big data są wysoce niewydajne. Jednak w celu tworzenia reprezentatywnych wizualizacji wszystkie dane muszą być dostępne do wykrycia. Aplikacje On-demand Qlik Sense zapewniają użytkownikom zagregowane widoki magazynów danych big data i umożliwiają identyfikowanie oraz ładowanie istotnych podzbiorów tych danych w celu przeprowadzania szczegółowych analiz.

Aplikacje On-demand zwiększają zakres potencjalnych zastosowań rozwiązań data discovery i pozwalają użytkownikom biznesowym na przeprowadzanie analiz asocjacyjnych na podstawie większych źródeł danych. Umożliwiają użytkownikom początkowy wybór interesujących danych, co prowadzi do uzyskania wniosków na ich temat. Następnym etapem jest interaktywne wygenerowanie aplikacji On-demand, która pozwala na przeanalizowanie danych z wykorzystaniem pełni możliwości obliczeń wykonywanych przez Qlik w pamięci komputera.

Składniki aplikacji On-demand

Qlik Sense zarządza ładowaniem źródeł danych big data z użyciem aplikacji selekcji, które udostępniają zagregowane widoki danych big data, a także umożliwiają użytkownikowi przechodzenie do analiz bardziej szczegółowych danych. W każdej aplikacji selekcji są osadzone łącza nawigacji aplikacji On-demand do co najmniej jednej aplikacji szablonu użytej do utworzenia aplikacji On-demand. Właściwości łączy nawigacji i właściwości aplikacji szablonu umożliwiają ścisłe kontrolowanie charakteru i ilości danych ładowanych do aplikacji On-demand.

Aplikacje mogą być wielokrotnie generowane z aplikacji szablonu w celu śledzenia często zmieniających się zestawów danych. Dane są filtrowane na podstawie wyborów dokonanych w aplikacji selekcji, natomiast zawartość aplikacji On-demand jest dynamicznie ładowana z bazowego źródła danych. Aplikacje mogą być wielokrotnie generowane z aplikacji szablonu w celu śledzenia często zmieniających się zestawów danych. Dane są filtrowane na podstawie wyborów dokonanych w aplikacji selekcji, natomiast zawartość aplikacji On-demand jest dynamicznie ładowana z bazowego źródła danych. Ta sama aplikacja On-demand może być generowana wielokrotnie w celu wykonywania świeżych analiz zmieniających się danych.

InformacjaGenerowanie aplikacji On-demand jest kontrolowane przez usługę aplikacji On-demand. Ta usługa jest domyślnie wyłączona i należy ją włączyć, aby możliwe było łączenie aplikacji selekcji i aplikacji szablonów oraz generowanie aplikacji On-demand. Usługa aplikacji On-demand jest zarządzana w Konsola zarządzania Qlik.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie aplikacjami On-demand (tylko w języku angielskim).

Relacje między komponentami aplikacji On-demand.

Składniki aplikacji On-demand

Konstruowanie aplikacji On-demand

Ponieważ aplikacje selekcji i szablonu On-demand wymagają specjalnych skryptów ładowania, są one zwykle tworzone przez użytkowników mających doświadczenie w pisaniu skryptów ładowania Qlik Sense. Przykładowo aplikacje selekcji On-demand muszą ładować dane o umiarkowanym poziomie szczegółowości wymiaru. Aplikacje szablonu On-demand zawierają skrypty ładowania z wyrażeniami wiązania danych używanymi do formułowania zapytań wykonywanych na źródłach danych.

Aplikację selekcji można połączyć z wieloma aplikacjami szablonu, a pojedynczą aplikację szablonu można połączyć z wieloma aplikacjami selekcji. Jednak wyrażenia do wiązania danych w aplikacji szablonu muszą odpowiadać polom w aplikacjach selekcji, które łączą się z nią. Z tego powodu aplikacje selekcji i szablonu zwykle są tworzone równolegle i często ich autorem jest ten sam doświadczony programista skryptów.

InformacjaPodczas instalacji programu Qlik Sense Enterprise w folderze ProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample umieszczane są przykładowe aplikacje On-demand selekcji i szablonu.

Tworzenie łączy nawigacji wymaga również rozumienia pól w aplikacji selekcji, którym odpowiadają wiązania w aplikacji szablonu. Jest tak dlatego, że łącza nawigacyjne wymagają wyrażeń, które obliczają łączną liczbę rekordów szczegółowych. Ta łączna liczba reprezentuje zagregowane rekordy dostępne za pośrednictwem stanu selekcji w aplikacji selekcji. W celu utworzenia takiego wyrażenia użytkownik musi wiedzieć, w jaki sposób obliczyć łączną liczbę rekordów aplikacji szablonu, korzystając z pól dostępnych w aplikacji selekcji.

Więcej informacji zawiera temat Budowanie aplikacji On-demand.

Użycie aplikacji selekcji do tworzenia aplikacji On-demand nie wymaga od użytkownika wiedzy na temat skryptów ładowania. Po utworzeniu łącza nawigacji aplikacji On-demand użytkownik może przeciągnąć to łącze na pasek Nawigacja aplikacji w aplikacji selekcji w celu utworzenia punktu nawigacji aplikacji. Aplikacje On-demand są następnie generowane z punktu nawigacji aplikacji.

Punkty nawigacji stają się dostępne na potrzeby generowania aplikacji On-demand, gdy wartość maksymalna obliczenia wiersza z wyrażenia w łączu nawigacji znajdzie się w wymaganym zakresie. Wówczas użytkownik będzie mógł wygenerować aplikację On-demand. Użytkownik może również utworzyć dodatkowe zestawy selekcji i wygenerować dodatkowe aplikacje w oparciu o te selekcje.

Więcej informacji zawiera temat Aplikacje On-demand.

Łącza nawigacji mają limit liczby aplikacji On-demand, które mogą zostać wygenerowane na podstawie łącza. Gdy zostanie wygenerowana maksymalna liczba aplikacji, użytkownik generujący aplikacje z punktu nawigacji musi usunąć jedną z istniejących aplikacji, zanim wygeneruje nową aplikację On-demand. Maksymalna liczba wygenerowanych aplikacji dotyczy łącza nawigacji aplikacji On-demand. Jeśli z łącza nawigacji zostanie utworzony jeden punkt nawigacji aplikacji On-demand, wówczas z tego punktu nawigacji można będzie utworzyć maksymalną liczbę aplikacji. Gdy z łącza nawigacji zostanie utworzonych wiele punktów nawigacji, te wszystkie punkty są ograniczone maksymalną liczbą ustawioną dla punktu nawigacji.

Łącza nawigacji ustawiają również czas przechowywania dla wygenerowanych aplikacji. Aplikacje On-demand są usuwane automatycznie, gdy upłynie ich czas przechowywania.

Publikowanie aplikacji On-demand

Większość użytkowników będzie korzystać z aplikacji On-demand i aplikacji selekcji po ich opublikowaniu. Gdy aplikacje selekcji zostaną opublikowane w strumieniu, użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami do tego strumienia mogą z nich korzystać do tworzenia zagregowanych selekcji i generowania aplikacji On-demand z punktów nawigacji dołączonych do aplikacji selekcji. Tak jak wszystkie opublikowane aplikacje, te aplikacje nie mogą być zmieniane po ich opublikowaniu. Na przykład aby dodać punkty nawigacji, użytkownik będzie musiał utworzyć kopię aplikacji selekcji.

W wielu przypadkach użytkownicy tylko korzystają z wygenerowanych aplikacji On-demand. Każdą wygenerowaną aplikację można opublikować oddzielnie. Oprócz tego łącze nawigacji aplikacji może określać, że wygenerowane na jego podstawie aplikacje będą automatycznie publikowane w określonym strumieniu. Oprócz tego łącze nawigacji aplikacji może określać, że wygenerowane na jego podstawie aplikacje będą automatycznie publikowane w określonym strumieniu. Następnie użytkownicy mogą eksplorować wybrane części danych ładowane za pomocą tych wygenerowanych aplikacji On-demand w strumieniu, w którym aplikacja została opublikowana.

Zalety aplikacji On-demand

Aplikacje On-demand pomagają użytkownikom biznesowym i całym działom IT czerpać korzyści ze środowisk big data na wiele sposobów. Aplikacje On-demand:

 • Korzystanie z nich przypomina używanie „listy zakupów”, co oznacza, że użytkownicy mogą interaktywnie zapełniać swoje aplikacje podzbiorami danych i umieszczać w nich dane, takie jak okresy czasu, segmenty klientów oraz regiony geograficzne.
 • Zapewniają pełną funkcjonalność Qlik Sense na ukrytym podzbiorze hostowanym w pamięci.

  Takie działanie odróżnia te aplikacje od programu Direct Discovery, który również może zarządzać dużymi źródłami danych, ale nie przechowuje wszystkich istotnych danych w pamięci. W przypadku Direct Discovery dane miar pozostają w źródle aż do ich wykonania.

  Więcej informacji zawiera temat Uzyskiwanie dostępu do dużych zestawów danych za pomocą funkcji Direct Discovery.

 • Umożliwiają działom IT określanie dopuszczalnej wielkości aplikacji i pozwalają na wywoływanie aplikacji na podstawie objętości danych albo selekcji dotyczących wymiarów.
 • Zapewniają dostęp do źródeł danych innych niż SQL, takich jak Teradata Aster, MapR, SAP BEx, a także do funkcji PLACEHOLDER w SAP HANA.

  Wykonywanie zapytań, które nie dotyczą danych SQL, jest niemożliwe w przypadku programu Direct Discovery, który może być używany tylko ze źródłami danych SQL.

 • Umożliwiają generowanie kodu SQL dostępnego do modyfikowania oraz generowanie skryptów ładowania.
 • Zapewniają dostęp do sekcji we wszystkich przypadkach.

Ograniczenia

Z aplikacjami On-demand nie można używać rozwiązania Qlik NPrinting.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!