Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Dzielenie pola w tabeli

Karta Podziel pozwala tworzyć nowe pola z użyciem danych z istniejącego pola.

Na przykład można podzielić pole zawierające adres w celu utworzenia nowego pola zawierającego tylko kod pocztowy. Pozwala to szybko tworzyć nowe pola zawierające segmenty istniejących danych. Na karcie Podziel można tworzyć nowe pola z pól tabeli, które spełniają następujące wymagania:

 • Pola muszą być ustawione jako wymiary na karcie Podsumowanie.
Wskazówka

Pola tabel zawierające informacje o datach i godzinach są automatycznie rozdzielane do pól dat podczas przygotowywania tabel w Menedżerze danych i nie wymagają karty Podziel.

Karta Podziel zawiera pole wejściowe z wartością szablonu oraz podgląd nowych pól z ich wartościami. Domyślnie wartością szablonu jest pierwsza wartość pola w kolejności liczbowej, ale można wybrać inne wartości z pola źródłowego, które zostaną użyte jako szablon. Należy wybrać wartość reprezentatywną dla wszystkich wartości w tabeli. Dzielenie z użyciem wartości odstającej jako szablonu może wpłynąć na jakość nowych pól.

Pola są dzielone poprzez wstawianie znaczników podziału do wartości szablonu w miejscach, w których wymagany jest podział. Znaczniki podziału są dodawane przez wybranie punktu w przykładowym polu, w którym taki znacznik ma zostać dodany, dostosowanie wyboru, a następnie wybranie opcji podziału według wystąpienia lub pozycji. Karta Podziel może automatycznie dodawać zalecane znaczniki podziału do wartości szablonu.

Wystąpieniem nazywamy pojawienie się wybranego separatora, takiego jak znak @ lub spacja między słowami. Pozycje znaczników podziału będących wystąpieniami są określane względem:

 • Początku wartości — na przykład pierwsze wystąpienie znaku @ w wartości.
 • Położenia po prawej stronie innego znacznika podziału będącego wystąpieniem lub pozycją — na przykład pierwsze wystąpienie znaku . po znaku @.

W przypadku usunięcia wystąpienia, wobec którego inne wystąpienie jest względne, pozycja tego innego wystąpienia zostanie dostosowana do tej samej pozycji względem następnego wystąpienia innego separatora ustawionego jako znacznik podziału lub początku wartości. Możesz dokonać podziału pola według maksymalnie 9 separatorów.

Informacja

Karta Podziel dzieli wartości, korzystając ze znaków określonych jako znaczniki podziału. Jeśli w danych występują różne sposoby zapisu tych znaków — na przykład ze znakami akcentu, wówczas te inne zapisy nie są uwzględniane w podziale.

Pozycje to lokalizacje w wartości pola, na przykład pozycja po pierwszych czterech znakach. Pozycje są określane względem:

 • Początku wartości.
 • Położenia po prawej stronie znacznika podziału będącego wystąpieniem — na przykład drugi znak po znaczniku podziału będącego wystąpieniem.

Po usunięciu wystąpienia, po którego prawej stronie znajduje się pozycja, ta pozycja przesuwa się do tego samego położenia względem początku wartości albo do następnego znacznika podziału będącego wystąpieniem po lewej lub od początku wartości.

Podgląd pola jest aktualizowany w czasie dodawania znaczników podziału i prezentuje nowe pola oraz ich dane. W podglądzie pola można zmieniać nazwy nowych pól. Przed zastosowaniem podziału można wybrać dołączenie do tabeli lub wykluczenie z niej pól podziału. Po zastosowaniu podziału pola wybrane w podglądzie pola są dodawane do tabeli.

Pole może być dzielone wiele razy.

Aby podzielić pole na nowe pola, wykonaj następujące czynności:

 1. Uzyskaj dostęp do karty Podziel.
 2. Ustaw znaczniki podziału w polu wejściowym.
 3. Możliwe jest również wykonywanie następujących zadań opcjonalnych:
  • Usuwanie znaczników podziału.
  • Wybieranie nowych pól w celu dodania ich do tabeli.
  • Zmiana nazwy nowych pól.
 4. Tworzenie nowych pól.

Uzyskiwanie dostępu do karty Podziel

 1. W Menedżerze danych wybierz tabelę i kliknij ikonę Edit.
 2. Wybierz pole wymiaru.
 3. Na karcie profilowania danych wybierz kartę Podziel.

Wstawianie znaczników podziału

Znaczniki podziału są wstawiane przez kliknięcie pozycji w przykładowej wartości i wybranie rodzaju podziału do zastosowania.

Wskazówka

Aby zmienić przykładową wartość wyświetloną w polu wejściowym, kliknij opcję Arrow down i wybierz inną wartość.

 1. Na karcie Podziel kliknij w przykładowej wartości pozycję, w której chcesz dodać znaczniki podziału.

  Kliknięcie zaznacza całą wartość szablonu aż do innych znaczników podziału.

  Dwukrotne kliknięcie powoduje wybranie punktu wstawiania w położeniu kursora w wartości szablonu.

 2. Dostosuj wybór przez klikanie i przeciąganie wskaźników zaznaczenia lub podświetlanie sekcji do wybrania.
 3. Kliknij przycisk odpowiadający rodzajowi podziału do zastosowania:

  • To wystąpienie: pole jest dzielone przez wybrane wystąpienie separatora.
  • Wszystkie wystąpienia: pole jest dzielone przez wszystkie wystąpienia separatora.
  • Te pozycje:pole jest dzielone przez obie strony zaznaczenia.
  • Ta pozycja: pole jest dzielone w tej pozycji.

Znacznik podziału zostanie wstawiony do wartości szablonu.

Usuwanie znaczników podziału

 • Na karcie Podziel wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć pojedynczy znacznik podziału, kliknij opcję Cancel ponad znacznikiem podziału do usunięcia.
  • Aby usunąć wszystkie znaczniki podziału, kliknij opcję Zresetuj.

   Zalecane znaczniki podziału nie będą usuwane, a wszelkie usunięte zalecane znaczniki podziału zostaną dodane z powrotem do szablonu. Każdy z nich należy usunąć pojedynczo.

Wybieranie pól do dodania do tabeli

Można wybrać, które pola utworzone na karcie Podziel, zostaną dołączone do tabeli lub z niej wykluczone. Domyślnie dołączane są wszystkie pola podziału.

 • Na karcie Podziel w podglądzie pola wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dołączyć pole, zaznacz pole wyboru kolumny pola.
  • Aby wykluczyć pole, usuń zaznaczenie pola wyboru kolumny pola.

Zmiana nazw nowych pól

 • Na karcie Podziel w nagłówku pola w sekcji podglądu pola wprowadź nową nazwę pola.

Tworzenie nowych pól

 • Na karcie Podziel kliknij opcję Podziel.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!