Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie asocjacji danych w edytorze tabeli

Polecenie Utwórz asocjację w menu pola edytora tabeli w Menedżerze danych umożliwia tworzenie asocjacji niestandardowych z polami w innych tabelach.

W wielu przypadkach łatwiej jest zarządzać asocjacjami w widoku Asocjacje.

Oto najczęściej spotykane sytuacje, w których konieczne jest utworzenie asocjacji niestandardowej zamiast skorzystania z rekomendacji:

 • Gdy wiadomo, których pól należy użyć do utworzenia asocjacji tabel, ale dana para tabel nie jest wyświetlana w rekomendacjach, ponieważ ma za niski wynik.

  Utwórz asocjację obejmującą jedno pole z każdej tabeli.

 • Tabele mają więcej niż jedno pole wspólne i do utworzenia asocjacji konieczne jest użycie wszystkich tych pól.

  Utwórz klucz złożony.

Tworzenie asocjacji z użyciem pojedynczego pola

Jeśli dwie tabele zawierają powiązane dane, ale ich asocjacja nie jest wyświetlana w rekomendacjach, można zdefiniować asocjację niestandardową w edytorze tabeli. Spowoduje to utworzenie pola klucza kojarzącego tabele.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie Menedżera danych kliknij Edit na jednej z tabel, których chcesz użyć do asocjacji.

  Zostanie wyświetlony edytor tabeli.

 2. Wybierz polecenie Utwórz asocjację z menu pola, które ma być używane jako pole klucza.

  Zostanie wyświetlony edytor Asocjacje tabel z podglądem pola wybranego w lewej tabeli. Teraz trzeba wybrać kojarzone pole z prawej tabeli.

 3. Kliknij polecenie Wybierz tabelę i wybierz tabelę, z którą będzie tworzona asocjacja.
 4. Kliknij Create new i wybierz pole do asocjacji.

  Zostanie wyświetlony podgląd danych z wybranego pola prawej tabeli. Można teraz sprawdzić, czy dane z lewej i prawej tabeli są zgodne. W tabelach możesz wyszukiwać za pomocą Search , aby łatwiej je porównać.

 5. W polu Nazwa wprowadź nazwę tworzonego pola klucza.

  Podana nazwa musi być różna od nazw wszystkich istniejących pól w obu tabelach.

 6. Kliknij polecenie Utwórz asocjację.

Tabele zostały skojarzone według dwóch wybranych pól z użyciem pola klucza. Wskazuje na to oznaczenie Associate. Kliknij Associate , aby wyświetlić opcje edycji lub przerwania asocjacji.

Tworzenie klucza złożonego

Jeśli dwie tabele zawierają kilka pól wspólnych, które mogą posłużyć do utworzenia asocjacji, program Qlik Sense utworzy klucz syntetyczny na potrzeby takiej asocjacji. Zalecanym sposobem naprawienia takiej sytuacji jest utworzenie klucza złożonego. W tym celu można utworzyć asocjację niestandardową zawierającą wszystkie pola, które mają być skojarzone.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie Menedżera danych kliknij Edit na jednej z tabel, których chcesz użyć do asocjacji.

  Zostanie wyświetlony edytor tabeli.

 2. Wybierz polecenie Utwórz asocjację z menu pola jednego z pól, które mają wejść w skład pola klucza złożonego.

  Zostanie wyświetlony edytor Asocjacje tabel z podglądem pola wybranego w lewej tabeli.

 3. Kliknij Create new , aby dodać inne pola, które chcesz uwzględnić w polu klucza złożonego.

  Podgląd zostanie zaktualizowany danymi klucza złożonego.

  Teraz trzeba wybrać kojarzone pola z prawej tabeli.

 4. Kliknij ikonę polecenie Wybierz tabelę i wybierz pola, które mają wejść w skład pola klucza złożonego.
 5. Kliknij Create new i wybierz pole do asocjacji. Pola trzeba wybierać w takiej samej kolejności, jak w lewej tabeli.

  Dla łatwiejszego interpretowania danych w polu można również dodawać znaki ograniczające.

  Zostanie wyświetlony podgląd danych z wybranego pola prawej tabeli.

  Można teraz sprawdzić, czy dane z lewej i prawej tabeli są zgodne. W tabelach możesz wyszukiwać za pomocą Search , aby łatwiej je porównać.

 6. W polu Nazwa wprowadź nazwę tworzonego pola klucza.
 7. Kliknij polecenie Powiąż.

Tabele zostały skojarzone według wybranych pól z użyciem pola klucza złożonego.

Ograniczenia

Używanie kluczy złożonych wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

 • Klucza złożonego nie można utworzyć w tabeli powstałej w wyniku połączenia.
 • Jeśli klucz złożony zawiera pole obliczane, wyrażenie pola obliczanego zostanie rozwinięte w wyrażeniu klucza złożonego. Nie pozostanie żadne odwołanie do pola obliczanego, więc w razie jego zmodyfikowania klucz złożony nie będzie aktualizowany.

Edytowanie asocjacji

Edytując asocjację, można zmienić jej nazwę lub zmienić skojarzone pola.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Associate , aby wyświetlić menu asocjacji.
 2. Kliknij Edit , aby edytować asocjację.

Zostanie wyświetlony edytor Asocjacje tabel, w którym można zmienić nazwę asocjacji lub zmienić skojarzone pola.

Przerywanie asocjacji

Jeśli wcześniej utworzona asocjacja między dwiema tabelami nie jest już potrzebna, można ją przerwać.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Associate , aby wyświetlić menu asocjacji.
 2. Kliknij Break association , aby przerwać asocjację.

Tabele nie są już skojarzone.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!