Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ocena danych pola tabeli przed załadowaniem danych

W celu sprawdzenia danych pod kątem potencjalnych problemów z jakością, takich jak wartości Null lub wartości odstające, przed załadowaniem tych danych do programu Qlik Sense należy wyświetlić podsumowanie danych, korzystając z karty profilowania danych Podsumowanie.

Ponadto na karcie Podsumowanie można wyświetlać różne możliwe interpretacje danych — na przykład poprzez wyświetlenie danych pola w postaci wymiaru lub miary.

Dostęp do karty Podsumowanie można uzyskać, edytując tabelę w Menedżerze danych, a następnie wybierając pole tabeli. Gdy pole zostanie wybrane w edytorze tabel, program Qlik Sense sprawdza typ danych, metadane oraz zawarte w nim wartości. Następnie pole jest przydzielane do kategorii wymiar, miara lub pole czasowe, a analiza jest przedstawiana na karcie Podsumowanie. W przypadku pól, których dane mogą zostać przydzielone do kategorii wymiar lub miara, możliwe jest przełączanie podglądu i wyświetlanie ich w postaci wymiaru albo miary. Przydział pola danych do kategorii na karcie Podsumowanie nie wpływa na sposób użycia tego pola w wizualizacjach w programie Qlik Sense, ale określa opcje przekształceń dostępne dla pola danych na innych kartach profilowania danych.

Podsumowanie danych za pomocą karty profilowania danych o nazwie Podsumowanie.

A measure Summary card.

Karta Podsumowanie zawiera następujące informacje:

  • Wartości odrębne: liczba wartości odrębnych w polu.
  • Łączna liczba wartości:łączna liczba wartości w polu.
  • Podgląd rozkładu wartości odrębnych: w polach, które zawierają ponad 20 wartości odrębnych, wyświetlanych jest tylko 20 najwyższych. Wszystkie pozostałe wartości są pogrupowane w pojedynczej wartości na wykresie. Jeśli wszystkie wartości są odrębne, wówczas nie będzie wyświetlany żaden wykres słupkowy.
  • Zakres wartości: (dotyczy tylko miar i wartości czasowych) — w przypadku pola miary Zakres wartości jest wykresem przedstawiającym wartości minimalne, medianę, średnią i wartość maksymalną dla pola. W przypadku pola czasowego Zakres wartości jest okresem czasowym, który obejmują dane pola.
  • Wartości Null: liczba wartości Null w polach danych. Ta wizualizacja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w polu występują wartości Null.
  • Wartości mieszane: liczba wartości tekstowych w polu, które zawiera wartości tekstowe oraz numeryczne. Ta wizualizacja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w polu występują wartości mieszane.

W zależności od kategorii, do której pole jest przydzielone na karcie Podsumowanie, może zostać zmodyfikowane na innych kartach profilowania danych. Za pomocą karty Zasobnik można dla pól ustawionych jako miary pogrupować wartości utworzone z pola. Więcej informacji zawiera temat Grupowanie danych miar w zakresy.

Pola ustawione jako wymiary mogą zawierać:

Uzyskiwanie dostępu do karty Podsumowanie

  1. W Menedżerze danych wybierz tabelę i kliknij ikonę Edit.
  2. Wybierz pole tabeli.

Zostanie wyświetlona karta Podsumowanie.

Zmiana kategorii danych pola

Program Qlik Sense umożliwia zmianę kategorii danych pola, pod warunkiem że dane w polu mogą zostać przydzielone do wielu kategorii.

  • Na karcie Podsumowanie kliknij ikonę Arrow down , a następnie wybierz inną kategorię danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!