Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zmiana typów pól

Podczas dodawania danych program Qlik Sense dokonuje interpretacji typu każdego pola. Obecnie obsługiwane są następujące typy pól:

 • general Ogólne
 • Date and time Data
 • Time Znacznik czasu
 • MapDane geograficzne

Jeśli dane nie zostały poprawnie zinterpretowane, wówczas można dostosować typ pola. Można też zmieniać format wprowadzania i wyświetlania pola daty lub znacznika czasu.

Aby otworzyć edytor tabel, kliknij Edit na tabeli z danymi, którą chcesz edytować.

Zmiana typu pola lub formatu wyświetlania pól nie jest możliwa w następujących przypadkach:

 • Tabela jest wynikiem łączenia kilku tabel.
 • Pole już zostało rozpoznane jako data lub znacznik czasu.

Wymuszanie prawidłowego rozpoznawania pola daty lub znacznika czasu

Jeśli pole daty lub znacznika czasu nie zostanie rozpoznane jako data lub znacznik czasu, czyli jest oznaczone jako generalOgólne, możesz zadbać o to, by było prawidłowo interpretowane.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij general nad nagłówkiem pola.

  Zostanie otwarte okno dialogowe formatu danych.

 2. Zmień wartość w polu Typ pola na Data lub Znacznik czasu.
 3. Zmień ciąg formatu w polu Format danych wejściowych, aby data była prawidłowo interpretowana. Można użyć jednego z gotowych formatów z listy rozwijanej lub podać własny ciąg formatu.

  Więcej informacji zawiera temat Opisy formatów liczb i godzin.

  InformacjaW ciągu formatu nie można używać pojedynczych cudzysłowów.
 4. Aby używać innego formatu wyświetlania niż domyślny format aplikacji, podaj lub wybierz ciąg formatu w polu Format wyświetlania.

  Jeśli pole pozostanie puste, będzie stosowany domyślny format wyświetlania aplikacji.

Zmiana formatu wyświetlania pola daty lub znacznika czasu

Każda aplikacja ma domyślne formaty wyświetlania pól daty i znacznika czasu. Możliwa jest jednak zmiana formatu wyświetlania konkretnego pola daty i znacznika czasu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Date and time lub Time nad nagłówkiem pola.

  Zostanie otwarte okno dialogowe formatu danych.

 2. Zmień ciąg formatu w polu Format wyświetlania. Użyj jednego z gotowych formatów z listy rozwijanej lub podaj własny ciąg formatu.

  Więcej informacji zawiera temat Opisy formatów liczb i godzin.

Zmiana typu pola na dane geograficzne

Jeżeli pole z wartościami takimi jak nazwy miejscowości lub krajów albo symbole ISO nie są rozpoznawane jako dane geograficzne, można zmienić typ pola na Dane geograficzne.

 1. Kliknij general nad nagłówkiem pola.

  Zostanie otwarte okno dialogowe formatu danych.

 2. Wybierz pozycję Dane geograficzne z menu rozwijanego Typ pola.
 3. Wybierz typ danych geograficznych z menu rozwijanego Dane geograficzne.

  Dostępne są opcje Miejscowość, Kraj, Kod kraju ISO2 i Kod kraju ISO3. ISO2 i ISO3 są kodami krajów ISO 3166 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Pole ISO2 zawiera kody dwuznakowe, a pole ISO3 zawiera kody trójznakowe. Na przykład kody Szwecji to SE i SWE.

  Podczas przypisywania kodu ISO należy upewnić się, że wartości w polu są zgodne z przypisanym kodem. Jeżeli kod ISO3 zostanie przypisany do pola z dwuznakowymi wartościami kodu, współrzędne lokalizacji nie zostaną przypisane poprawnie.

 4. W przypadku danych Miejscowość należy wybrać powiązane pole w tabeli zawierającej dane geograficzne krajów.

  Może istnieć tylko jedno powiązane pole kraju, ale można mieć wiele pól z danymi geograficznymi krajów. Na przykład jedno pole może zawierać długie nazwy takie jak Francja, a inne pole może zawierać kody krajów takie jak ISO2. Pola pojawiają się jednak na liście Powiązany kraj pod warunkiem, że zostały oznaczone jako Dane geograficzne.

  Jeżeli żadne pole nie zostało oznaczone jako pole kraju Dane geograficzne, lista Powiązany kraj nie pojawia się, gdy pole zostanie oznaczone jako Miejscowość.

Gdy pole zostanie oznaczone przy użyciu typu pola Dane geograficzne przez użytkownika lub automatycznie przez program Qlik Sense, zostanie z nim skojarzone pole zawierające współrzędne geograficzne (dane punktów lub wielokątów). Skojarzone pola zawierające współrzędne są widoczne w Przeglądarce modelu danych. Te współrzędne są wymagane dla aplikacji korzystających z obiektów typu Mapa.

Pola zawierające informacje geograficzne w postaci nazw lub kodów, np. obszarów pocztowych, nie mogą być używane do mapowania, chyba że zostaną oznaczone jako pola Dane geograficzne.

Pola, do których przypisano typ Dane geograficzne, zawierają wartości ciągów, takie jak Meksyk i MX, jednak gdy są używane w obiekcie typu Mapa, współrzędne mapowania pochodzą z pól zawierających dane punktów lub wielokątów.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!