Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Grupowanie danych miar w zakresy

Miary mogą zapewnić dodatkowy wgląd na potrzeby analizy, gdy zostaną pogrupowane w zakresy i użyte jako wymiary w wizualizacjach.

Jeśli na przykład pole zawierało wartości wieku klientów, wówczas można pogrupować wartości w zakresy wiekowe. Karta profilowania danych Zasobnik umożliwia pogrupowanie danych pola w zakresy oraz utworzenie nowego pola z określonymi grupowaniami. Dostęp do karty Zasobnik można uzyskać, edytując tabelę w Menedżerze danych i wybierając pole tabeli ustawione jako miara na karcie Podsumowanie.

Wymagania

Miary można grupować w zakresy za pomocą pól, które spełniają następujące wymagania:

 • Pola muszą być zaklasyfikowane jako miara na karcie Podsumowanie.
 • Pola muszą zawierać co najmniej 10 odrębnych wartości.

  Karta Zasobnik nie jest zalecana z polami zawierającymi wartości z niskiego zakresu, ale w przypadku karty Zasobnik można podjąć decyzję o używaniu jej z polami niezalecanymi.

 • Takie pola nie mogą zawierać więcej niż 20% wartości typu mieszanego.

  Karta Zasobnik nie jest zalecana z polami zawierającymi wartości typu mieszanego, ale w przypadku karty Zasobnik można podjąć decyzję o używaniu jej z polami niezalecanymi.

Informacja

Pola zasobników utworzone przez kartę Zasobnik są na karcie Podsumowanie zaklasyfikowane jako wymiary. Jednak względem tych pól nie można stosować kolejności niestandardowej za pomocą karty Kolejność. Pola zasobników nie mogą być używane w polach obliczanych.

Przegląd

Karta Zasobnik udostępnia sugerowaną liczbę grupowań, podgląd grupowań, a także suwak zawierający grupowania, który umożliwia modyfikowanie nazw i zakresów wartości poszczególnych zasobników. Liczbę sugerowanych grupowań można zmodyfikować, wprowadzając nową liczbę do pola Zasobnik. Program Qlik Sense obsługuje maksymalnie 20 zasobników i co najmniej 2 zasobniki. Nowe zasobniki są dodawane z prawej strony zakresu zasobników. Zasobniki są usuwane z prawej do lewej strony. Jeśli żadne pojedyncze zasobniki nie zostały zmodyfikowane, wówczas zakres każdego zasobnika zostanie dostosowany w taki sposób, aby pasował równomiernie do zakresu wartości pola. Jeśli liczba zasobników zostanie zmieniona po zmodyfikowaniu pojedynczego zasobnika, nowe zasobniki będą dodawane po prawej stronie zakresu zasobników i zostanie im nadany zakres wartości równy rozmiarowi drugiego zasobnika skrajnie z prawej strony.

Wykres słupkowy Podgląd zasobników danych przedstawia przegląd danych w zasobnikach z licznikiem odrębnych wartości w każdym zasobniku. Wykres jest aktualizowany w miarę modyfikowania zasobników. Jeśli w zasobniku nie ma żadnych wartości, nie będzie reprezentowany przez słupek na wykresie.

Suwak Zasobnik umożliwia edycję zasobników. Kliknięcie segmentu zasobnika umożliwia ustawienie zakresu zasobnika, zmianę nazwy zasobnika albo jego całkowite usunięcie. Aktywowanie zasobnika wskaźnikiem powoduje wyświetlenie nazwy i zakresu wartości zasobnika. Domyślnie zasobniki są nazywane tak samo, jak zakres wartości zasobnika, która jest wyrażona poprzez notację przedziału. Zakresy zasobników zawierają wartości od wartości początkowej i aż do wartości końcowej, ale bez niej.

W przypadku dostosowania zakresu wartości pojedynczego zasobnika program Qlik Sense przesuwa wartości wszystkich zasobników, upewniając się, że nie ma przerw ani miejsc zachodzenia i jednocześnie w miarę możliwości przestrzegając istniejących zakresów ilościowych innych zasobników. Lewy skrajny zasobnik zawsze nie ma granicy dolnej, a prawy skrajny zawsze nie ma granicy górnej. Dzięki temu mogą przechwytywać dowolne wartości, które mogłyby wypaść poza zestaw zakresów wszystkich zasobników. Modyfikacja dolnego zakresu zasobnika spowoduje modyfikację zakresów zasobników po jego prawej stronie, a modyfikacja górnego zakresu zasobnika spowoduje modyfikację zasobników po jego lewej stronie.

W przypadku tworzenia zasobników z pola generowane jest nowe pole zawierające wszystkie zasobniki przypisane do wierszy z odpowiadającymi im wartościami miar z pola źródłowego. Domyślnie takie pole ma nazwę <pole> (W zasobniku). Z takim pole można tworzyć powiązania, można je sortować, zmieniać jego nazwę, a także usuwać — tak samo, jak inne pola tabeli. W wygenerowanym polu zasobnika można edytować obsługę zasobników, wybierając pole w tabeli i modyfikując opcje obsługi zasobników. Z tego samego pola miary źródłowej można utworzyć wiele pól zasobników.

Grupowanie miar

W celu pogrupowania wartości miar w zakresy należy wykonać następujące czynności:

 1. Uzyskaj dostęp do karty Zasobnik.
 2. Opcjonalnie zmień liczbę zasobników.
 3. Opcjonalnie zmodyfikuj pojedyncze zasobniki.
 4. Opcjonalnie przywróć ustawienia domyślne, usuwając ręczne korekty wprowadzone do zasobników.
 5. Utwórz pole w zasobniku.

Uzyskiwanie dostępu do karty Zasobniki

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Menedżerze danych wybierz tabelę i kliknij ikonę Edit.
 2. Jeśli tworzysz nowe grupy zakresów wartości, wybierz pole.
 3. Jeśli edytujesz istniejące pole zasobników, wybierz takie pole.

Zmiana liczby zasobników

Zmiana liczby zasobników powoduje dodanie zasobników albo ich usunięcie z końca zakresu.

Wykonaj następujące czynności:

 • Na karcie Zasobnik wprowadź nową liczbę przed słowem Zasobniki.

Modyfikowanie zasobnika

Możesz zmienić nazwę zasobnika, dostosować zakres jego wartości albo usunąć zasobnik.

Wskazówka

Jeśli modyfikujesz zasobniki, zalecane jest ich modyfikowanie w kolejności od skrajnego lewego segmentu zasobnika do skrajnego prawego segmentu zasobnika.

Zmiana nazwy zasobnika

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Zasobnik kliknij segment zasobnika.
 2. W polu nazwy wprowadź nową nazwę.
 3. Aby zastosować zmiany, kliknij dowolne miejsce poza segmentem zasobnika.

Dostosowywanie zakresu wartości zasobnika

Informacja

Jeśli próbujesz użyć wartości dziesiętnych, wprowadź je ręcznie do pól Od oraz Do.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Zasobnik kliknij segment zasobnika.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Po wprowadzeniu do pól Od oraz Do wprowadź nowe wartości, aby ustawić zakres zasobnika.

   Zasobnik zawiera wartości od wartości z pola Od i do wartości Do, ale bez niej.

  • Ustaw suwaki segmentu, aby ustawić zakres zasobnika.
 3. Aby zastosować zmiany, kliknij dowolne miejsce poza segmentem zasobnika.

Usuwanie zasobnika

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Zasobnik kliknij segment zasobnika.
 2. Kliknij polecenie Delete.

Resetowanie zasobników pola

Zresetowanie zasobników umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień karty zasobnika. W przypadku pola miary stanem domyślnym jest obsługa zasobnika zalecana przez Qlik Sense. W przypadku pola zasobnika stanem domyślnym jest stan pola po ostatnim kliknięciu opcji Utwórz zasobniki.

Wykonaj następujące czynności:

 • Na karcie Zasobnik kliknij opcję Przywróć domyślne.

Tworzenie pola zasobnika

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Zasobnik kliknij opcję Utwórz zasobniki.
 2. Kliknij przycisk OK.

Nowe pole zawierające grupowanie danych zostanie dodane do tabeli.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!