Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Dostosowywanie kolejności wartości wymiaru

Określanie niestandardowej kolejności umożliwia ustawienie kolejności wartości wymiaru w wizualizacjach.

Kolejność alfabetyczna lub numeryczna może działać prawidłowo dla wielu wizualizacji, ale w niektórych przypadkach użyteczne może być zastosowanie kolejności alternatywnej. Na przykład w polu zawierającym miasta można ustawić kolejność niestandardową w taki sposób, aby w wykresach miasta były wyświetlane w kolejności od wschodu na zachód. Kolejność niestandardową można zdefiniować dla pól, które spełniają następujące kryteria:

 • Pola muszą być ustawione jako wymiary na karcie Podsumowanie.
 • Pola mogą zawierać maksymalnie 5000 odrębnych wartości.

  Zalecane jest, aby pole zawierało maksymalnie 25 wartości, ale można użyć karty Kolejność z polami zawierającymi maksymalnie 5000 odrębnych wartości.

Karta Kolejność zawiera dwie sekcje: Aktualna kolejność oraz Podgląd kolejności. W sekcji Aktualna kolejność wyświetlane są wszystkie odrębne wartości z wymiaru. Domyślnie te odrębne wartości są uporządkowane według kolejności ładowania. W celu ustawienia kolejności niestandardowej należy przeciągać wartości w sekcji Aktualna kolejność, ustawiając je w żądanej kolejności. Sekcja Podgląd kolejności to wykres słupkowy, na którym wyświetlana są liczby wartości w każdej odrębnej wartości — uporządkowane według aktualnej kolejności.

Kolejność niestandardowa zastępuje wszystkie inne opcje kolejności dostępne w wizualizacjach w programie Qlik Sense oprócz sortowania według kolejności ładowania. Jeśli w przypadku konkretnego pola wymagana jest kolejność alfabetyczna lub numeryczna, należy usunąć kolejność niestandardową poprzez reset kolejności.

Zmiana kolejności wartości w polu wymiaru

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Menedżerze danych wybierz tabelę i kliknij ikonę Edit.
 2. Wybierz pole wymiaru.
 3. Na Karcie profilowania danych kliknij zakładkę Kolejność.
 4. Klikaj i przeciągaj wartości, ustawiając je w nowej kolejności.
 5. Jeśli chcesz anulować aktualną kolejność, kliknij przycisk Anuluj.

  Informacja

  Przycisk Anuluj jest dostępny tylko dla nowych kolejności niestandardowych. Aby anulować zmiany, które obejmują zmianę kolejności wartości w istniejącej kolejności niestandardowej, należy wybrać inne pole w tabeli, a następnie wybrać konkretne pole ponownie.

 6. Kliknij opcję Zmień kolejność.

Resetowanie kolejności wartości w polu wymiaru

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Menedżerze danych wybierz tabelę i kliknij ikonę Edit.
 2. Wybierz pole wymiaru, w którym kolejność została zmieniona.
 3. Na Karcie profilowania danych kliknij zakładkę Kolejność.
 4. Kliknij opcję Zresetuj.
 5. Kliknij przycisk OK.

Dowiedz się więcej