Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Cofanie przestawiania danych w tabeli krzyżowej w Menedżerze danych

Tabela krzyżowa to często spotykany typ tabeli. Stanowi ona macierz wartości między dwiema ortogonalnymi listami danych nagłówka.

Jeśli chcesz utworzyć asocjację między tymi danymi a innymi tabelami danych, zwykle nie jest to optymalny format danych. W tym temacie opisano sposób cofania przestawienia danych załadowanych w formacie tabeli krzyżowej, czyli transponowania jej części na wiersze za pomocą Menedżera danych.

Cofnięcie przestawienia danych załadowanych w tabeli krzyżowej, czyli transponowanie części tej tabeli w wiersze.

From crosstab to unpivoted crosstab.

Co to jest tabela krzyżowa?

Tabela krzyżowa zawiera określoną liczbę kolumn kwalifikujących, które należy odczytywać bezpośrednio, oraz macierz wartości. W tym przypadku mamy jedną kolumnę kwalifikującą Year oraz macierz danych sprzedaży dla poszczególnych miesięcy.

Tabela krzyżowa
Year Jan Feb Mar Apr May Jun
2008 45 65 78 12 78 22
2009 11 23 22 22 45 85
2010 65 56 22 79 12 56
2011 45 24 32 78 55 15
2012 45 56 35 78 68 82

Zwykłe załadowanie takiej tabeli do programu Qlik Sense spowoduje utworzenie jednego pola dla kolumny Year i jednego pola dla każdego z miesięcy. Zazwyczaj nie takie działanie jest oczekiwane. Wygodniej byłoby wygenerować trzy pola:

 • Kolumnę kwalifikującą, w tym przypadku Year, zaznaczoną w powyższej tabeli na zielono.
 • Pole atrybutu, w tym przypadku reprezentowane przez nazwy miesięcy Jan - Jun zaznaczone na żółto. Polu można nadać nazwę Month.
 • Pole danych, zaznaczone na niebiesko. W tym przypadku reprezentują one dane sprzedaży, można im nadać nazwę Sales.

W tym celu można użyć opcji Cofnij przestawienie w edytorze tabeli w Menedżerze danych, a następnie wybrać pola Jan - Jun. Spowoduje to utworzenie następującej tabeli:

Tabela, której przestawienie zostało cofnięte
Year Month Sales
2008 Jan 45
2008 Feb 65
2008 Mar 78
2008 Apr 12
2008 May 78
2008 Jun 22
2009 Jan 11
2009 Feb 23
... ... ...

Cofanie przestawiania danych w tabeli krzyżowej w celu utworzenia zwykłej tabeli

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj do aplikacji plik danych w formacie tabeli krzyżowej.
 2. W Menedżerze danych Kliknij przycisk Edit na tabeli, aby otworzyć edytor tabel.
 3. Kliknij polecenie Cofnij przestawianie.
 4. Wybierz pola, które chcesz transponować na wiersze. Musisz wybrać co najmniej jedno nieprzestawione pole kwalifikujące. Wybór można zdefiniować na dwa sposoby.

  • Kliknij nagłówki pól, które chcesz transponować. Nie wybieraj pól, które chcesz zachować jako pola kwalifikujące.
  • Kliknij nagłówki pól, które chcesz zachować jako pola kwalifikujące, a następnie wybierz polecenie Odwróć selekcje w menu pola. To najprostszy sposób, jeśli liczba transponowanych pól jest duża.
 5. Kliknij polecenie Zastosuj cofnięcie przestawiania

  Wybrane dane zostaną transponowane na wiersze zawierające dwa pola:pole Tablename.Attribute i pole Tablename.Data.

 6. Zmień wartość Pole Atrybutu tak, aby informowała o zawartości pola. W powyższym przykładzie jest to Month.
 7. Zmień wartość Pole danych tak, aby informowała o zawartości pola. W powyższym przykładzie jest to Sales.

Po cofnięciu przestawiania tabela krzyżowa została przekształcona w zwykłą tabelę, dzięki czemu można łatwiej utworzyć asocjację między danymi z tej tabeli a innymi danymi w aplikacji.

Powrót do oryginalnego formatu tabeli krzyżowej

Aby wrócić do oryginalnego formatu źródła danych, czyli tabeli krzyżowej, kliknij polecenie Cofnij cofnięcie przestawiania w edytorze tabel. Utworzone przez użytkownika asocjacje z innymi danymi w aplikacji zostaną wówczas usunięte.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!