Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Alan türlerini değiştirme

Veriler eklendiğinde Qlik Sense, her alanın türünü yorumlar. Şu anda aşağıdaki alan türleri desteklenmektedir:

 • general Genel
 • Date and time Tarih
 • Time Zaman Damgası
 • MapCoğrafi veri

Veriler düzgün bir şekilde yorumlanmamışsa alan türünü ayarlayabilirsiniz. Ayrıca tarih veya zaman damgası alanının giriş ve görüntüleme biçimini değiştirebilirsiniz.

Tablo düzenleyicisini açmak için, düzenlemek istediğiniz veri tablosunda Edit seçeneğine tıklayın.

Bazı durumlarda alan türü veya alanların görüntüleme biçimi değiştirilemez.

 • Tablo, iki veya daha fazla tablo birleştirilerek elde edilir.
 • Alan, zaten bir tarih veya zaman damgası olarak tanınmıştır.

Tarih veya zaman damgası alanının doğru şekilde tanındığından emin olma

Bir tarih veya zaman damgası alanı, tarih ya da zaman damgası olarak tanınmıyorsa; başka bir deyişle general Genel ile işaretlenmişse doğru bir şekilde yorumlandığından emin olabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Alan başlığının yukarısında general seçeneğine tıklayın.

  Veri biçimi diyalog penceresi açılır.

 2. Alan türü’nü Tarih veya Zaman damgası olarak değiştirin.
 3. Tarihi doğru şekilde yorumlamak için Giriş biçimi’nde biçim dizesini değiştirin. Açılır listeden hazır bir biçimi kullanabilir veya kendi biçim dizenizi yazabilirsiniz.

  Daha fazla bilgi için bkz. Sayı ve saat biçimlerine ilişkin açıklamalar.

  Bilgi notuBiçim dizesinde tek tırnak kullanılamaz.
 4. Uygulamanızda varsayılan biçimin dışında bir görüntüleme biçimi kullanmak isterseniz Görüntüleme biçimi’nde bir biçim dizesi yazın veya seçin.

  Boş bırakırsanız uygulama varsayılan görüntüleme biçimi kullanılır.

Tarih veya zaman damgası alanının görüntüleme biçimini değiştirme

Her uygulamanın, tarih ve zaman damgası alanları için varsayılan görüntüleme biçimleri vardır. Tek bir tarih veya zaman damgası alanı için görüntüleme biçimini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Alan başlığının yukarısında Date and time veya Time seçeneğine tıklayın.

  Veri biçimi diyalog penceresi açılır.

 2. Görüntüleme biçimi’nde biçim dizesini değiştirin. Açılır listeden hazır bir biçimi kullanın veya kendi biçim dizenizi yazın.

  Daha fazla bilgi için bkz. Sayı ve saat biçimlerine ilişkin açıklamalar.

Alan türünü coğrafi veri olarak değiştirme

Şehir veya ülke adı ya da ISO sembolleri gibi değerler içeren bir alan, coğrafi veri olarak tanınmıyorsa alan türünü Coğrafi veri olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Alan başlığının yukarısında general seçeneğine tıklayın.

  Veri biçimi diyalog penceresi açılır.

 2. Alan türü aşağı açılan menüsünden Coğrafi veri seçeneğini belirleyin.
 3. Coğrafi veri aşağı açılan menüsünden coğrafi veri türünü seçin.

  Seçenekler şunlardır: Şehir, Ülke, Ülke kodu ISO2 ve Ülke kodu ISO3. ISO2 ve ISO3 seçenekleri, ülkeler için Uluslararası Standartlar Örgütü kodları olanISO 3166’den alınmıştır. ISO2 iki karakterli kodları, ISO3 ise üç karakterli kodları içerir. Örneğin İsveç'e ait kodlar SE veSWE şeklindedir.

  ISO kodu atarken alandaki değerlerin atadığınız kodla eşleştiğinden emin olun. İki karakterli kod içeren bir alana ISO3 kodlarını atarsanız, konum koordinatları düzgün bir şekilde atanamaz.

 4. Şehir verilerinde, ülkeler için coğrafi verileri içeren tablonun ilgili alanını seçin.

  Yalnızca bir ilgili ülke alanı bulunabilir ancak ülkeler için coğrafi verileri içeren birden fazla alan olabilir. Örneğin bir alan Fransa gibi uzun adları, diğer alan ise ISO2 gibi ülke kodlarıyla belirtilen ülkeleri içerebilir. Ancak alanlar yalnızca Coğrafi veri olarak belirtilirse İlişkili ülke listesinde görüntülenir.

  Coğrafi veri olarak belirtilmiş hiçbir alan yoksa, bir alanı Şehir olarak belirttiğinizde İlişkili ülke listesi görüntülenmez.

Bir alan, kullanıcı tarafından veya Qlik Sense tarafından otomatik olarak Coğrafi veri alan türü olarak atandığında, coğrafi koordinatları nokta ya da poligon veri biçiminde içeren bir alan bu alanla ilişkilendirilir. Koordinatları içeren ilişkili alanlar, Veri modeli görüntüleyicisi’nde görünür. Bu koordinatlar, Harita nesnelerini kullanan uygulamalar için gereklidir.

Posta kodları gibi ad veya kod biçimindeki coğrafi bilgileri içeren alanlar Coğrafi veri alanları olarak belirtilmedikçe harita için kullanılamaz.

Coğrafi veri türü olarak atanan alanlar, Meksika ve MX gibi dize değerlerini saklamaya devam eder ancak bir Harita nesnesinde kullanıldıklarında, harita koordinatları nokta veya poligon verilerini içeren alanlardan alınır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!