Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Bieżące selekcje

Current selections example

W oknie Bieżące selekcje selekcje są przedstawione wg nazwy pola i wartości pola. To okno pozostaje na górze każdego arkusza i ułatwia śledzenie statusu selekcji w dokumencie. Wskaźniki w kolumnie Status umożliwiają odróżnienie wartości wybranych od zablokowanych. Jest ona otwierana z menu Widok lub za pomocą przycisku Bieżące selekcje na pasku narzędzi.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy okna Bieżące selekcje bez wcześniejszego zaznaczenia pola powoduje wyświetlenie menu niezależnego, które zawiera następujące polecenia:

  • Wyczyść wszystkie selekcje: Usuwa selekcję wszystkich zaznaczonych wartości dokumentu.
  • Zablokuj wszystkie selekcje: Blokuje wszystkie zaznaczone wartości dokumentu.
  • Odblokuj wszystkie selekcje: Odblokowuje wszystkie zablokowane wartości dokumentu.
  • Dane: Kopiuje do schowka nazwy wszystkich zaznaczonych wartości dokumentu, a także nazwy pól, w których dokonano selekcji.

Okno Bieżące selekcje przypomina obiekt arkusza, ponieważ można zmieniać jego wielkość i może pozostawać otwarte podczas pracy z dokumentem. Pozostanie otwarte po zamknięciu bieżącego dokumentu QlikView, a jego zawartość ulegnie zmianie w przypadku otwarcia innego dokumentu. Podobnie jak obiekty arkusza jest aktualizowane automatycznie bezpośrednio po dokonaniu nowych selekcji, co zapewnia przegląd aktualnych selekcji w dowolnej chwili.

Maksymalna liczba odrębnych wybranych wartości, jaka może być pokazana w oknach Bieżące selekcje, jest określona w oknie dialogowym Preferencje użytkownika. Po wybraniu większej liczby wartości będą wyświetlane jako „x wartości z y” dla konkretnego pola.

Selekcje dokonane w polach AND są poprzedzane znakami & lub ! w zależności od tego, czy jest to selekcja, czy wykluczenie.

InformacjaJeśli selekcja w polu została dokonana przy użyciu wyszukiwania, wówczas szukany ciąg jest wyświetlany jako wartość pola.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com