Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Okno dialogowe Wyszukiwanie zaawansowane

Okno dialogowe Wyszukiwanie zaawansowane pozwala w wygodny sposób formułować złożone zapytania wyszukiwania, które będą stosowane do pól aplikacji QlikView. W odróżnieniu od standardowego okna wyszukiwania, które jest wyświetlane po zainicjowaniu wyszukiwania poprzez wpisywanie tekstu przy aktywnej liście wartości, wynik wyszukiwania nie będzie wyświetlany na układzie interaktywnie, lecz będzie widoczny dopiero po zatwierdzeniu wyszukiwania przyciskiem Przejdź. Okno dialogowe może pozostać otwarte podczas pracy w układzie QlikView. Wielkość okna dialogowego można dowolnie zmieniać, co ułatwia pracę z długimi, skomplikowanymi wyrażeniami.

Elementy okna dialogowego Szukaj
Element Opis
Wyszukaj w Pole, w którym będzie wykonywane wyszukiwanie. W chwili otwarcia okna dialogowego ustawiane jest pole aktywnej listy wartości. Pole wyszukiwania można w każdej chwili zmienić za pomocą listy rozwijanej.
Wyrażenie wyszukiwania W tym polu wpisuje się wyrażenie wyszukiwania. Mają tu zastosowanie identyczne zasady jak w przypadku zwykłego pola wyszukiwania.
Przejdź Stosuje kryteria wyszukiwania do pola wyszukiwania.
Wstecz QlikView pamięta 100 ostatnich selekcji. Kliknij ten przycisk, aby cofnąć się o krok na liście selekcji.
Do przodu Kliknij ten przycisk, aby przejść o krok naprzód na liście selekcji (odpowiednik anulowania ostatniego polecenia Wstecz). Jest to możliwe jedynie bezpośrednio po użyciu polecenia Wstecz.
Wyczyść pole Czyści selekcje w bieżącym polu wyszukiwania.
Wyczyść wszystko Czyści wszystkie selekcje w dokumencie.
Pomoc Otwiera okno dialogowe Pomoc dla wyszukiwania zaawansowanego.
Zamknij Zamyka okno dialogowe.

U dołu okna dialogowego znajduje się panel z trzema kartami, który ułatwia budowanie zaawansowanych wyrażeń wyszukiwania.

Pola

Wybierz kartę Pola, aby uzyskać dostęp do kontrolek umożliwiających wklejanie fragmentów składni dotyczących danych w polach QlikView.

Elementy karty pola
Element Szczegóły
Agregacja Z tej listy rozwijanej można wybierać funkcje statystyczne agregacji dostępne w układzie QlikView.
Tabela Z tej listy rozwijanej można wybrać konkretną tabelę, z której będą pochodzić wybierane pola, aby ułatwić sobie nawigację po liście rozwijanej Pole.
Pole W tej liście rozwijanej wyświetlane są wszystkie dostępne pola. Zakres pól na liście można zawęzić, wybierając konkretną tabelę z opisanej powyżej listy rozwijanej Tabela.
Pokaż pola systemowe Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, lista pól dokumentu zawiera również pola systemowe.
Odrębne Wyniki funkcji statystycznych są domyślnie obliczane na podstawie liczby wystąpień w pierwotnej tabeli. Niekiedy jednak nie jest pożądane obliczanie pól powielonych. W takim przypadku należy zaznaczyć to pole wyboru przed wklejeniem funkcji.
Wklej Wkleja wybraną funkcję lub nazwę pola do pola edycji Wyrażenie wyszukiwania. Aby podawać wartości procentowe, należy skorzystać z funkcji fraktalnej.

Funkcje

Wybierz kartę Funkcje, aby uzyskać dostęp do kontrolek umożliwiających wklejanie fragmentów składni ogólnych funkcji QlikView.

Elementy karty Funkcje
Element Szczegóły
Kategoria funkcji Z tej listy rozwijanej można wybrać kategorię funkcji, aby ułatwić sobie nawigację po liście rozwijanej Nazwa funkcji.
Nazwa funkcji Z tej listy rozwijanej można wybrać jedną z funkcji dostępnych w układzie QlikView, która zostanie wklejona do wyrażenia. Wybierając jedną z wartości z listy Kategoria funkcji powyżej, można ograniczyć zakres listy jedynie do funkcji z określonej kategorii.
Wklej Wkleja wybraną nazwę funkcji do pola edycji Wyrażenie wyszukiwania.

Na panelu w dolnej części okna dialogowego wyświetlana jest składnia argumentów funkcji wybranej z listy rozwijanej Nazwa funkcji.

Zmienne

Wybierz kartę Zmienne, aby uzyskać dostęp do kontrolek umożliwiających wklejanie fragmentów składni zmiennych QlikView.

Element karty Zmienne
Element Szczegóły
Zmienne Ta lista rozwijana zawiera wszystkie zmienne aktualnie zdefiniowane w dokumencie.
Wklej
Wkleja wybraną nazwę funkcji do pola edycji Wyrażenie wyszukiwania.
Pokaż zmienne systemowe
Jeśli zaznaczono to pole wyboru, na liście w rozwijanym menu Zmienne będą uwzględnione zmienne systemowe.

Na panelu w dolnej części okna dialogowego wyświetlana jest bieżąca wartość zmiennej wybranej z listy rozwijanej Zmienne.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com