Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Raportowanie tabelaryczne za pomocą Analityka Qlik Cloud

Twórz dynamiczne raporty tabelaryczne, łącząc dodatek Qlik do programu Microsoft Excel z funkcjami przygotowywania raportów dostępnymi w aplikacji Qlik Sense. Dostarczaj wyniki raportów pocztą e-mail i do folderów zdefiniowanych w połączeniach Microsoft SharePoint. Raporty mogą być w formacie .xlsx lub PDF.

Raport tabelaryczny wygenerowany z Analityka Qlik Cloud

Raport tabelaryczny (plik .xlsx) wygenerowany z aplikacji Qlik Sense w Qlik Cloud Analytics

Raportami tabelarycznymi w Analityka Qlik Cloud zarządza się w sekcji Raportowanie na karcie Przygotuj w aplikacji Qlik Sense.

Raporty są tworzone i zarządzane za pomocą zadań raportowania. Redukcję danych kontroluje się za pomocą filtrów raportów. Odbiorcy i powiązane grupy zawierające wielu odbiorców znajdują się na liście dystrybucyjnej.

Generowanie raportów tabelarycznych jest zazwyczaj czynnością zarządzaną centralnie przez twórców raportów. Raporty tabelaryczne w Analityka Qlik Cloud są dostarczane w ramach funkcji dodatkowej Usługa raportowania Qlik. Skontaktuj się z właścicielem konta usługi, aby się dowiedzieć, jakie możliwości obejmuje Twoja subskrypcja Qlik Cloud. Więcej informacji na temat tworzenia i dostarczania scentralizowanych raportów zawiera temat Raportowanie z Analityka Qlik Cloud.

Tworzenie i konfiguracja raportów przedsiębiorstwa w sekcji Raportowanie w aplikacji Qlik Sense

Pasek narzędzi aplikacji Qlik Sense wyświetlający sekcję „Raportowanie” na karcie „Przygotuj” aplikacji. Tutaj możesz utworzyć i skonfigurować raport wyjściowy

Kompleksowy przepływ pracy

Aby utworzyć raport tabelaryczny, należy ogólnie wykonać następujące czynności:

 1. Przygotuj szablon raportu za pomocą dodatku Qlik do programu Microsoft Excel. Szablon definiuje dane, które wypełniają raport podczas jego generowania.

  Aby rozpocząć korzystanie z dodatku, zobacz temat Tworzenie szablonów raportów za pomocą dodatku Qlik do programu Microsoft Excel.

  Używanie dodatku Qlik do programu Microsoft Excel w celu utworzenia szablonu raportu

  Pasek wstążki w programie Microsoft Excel przedstawiający przycisk dodatku Qlik
 2. W aplikacji Qlik Sense, z której generujesz raport, zdefiniuj listę dystrybucyjną aplikacji. Jest to lista wszystkich adresatów oraz grup odbiorców, których można dodać jako odbiorców wyników raportowania. Zob. Tworzenie listy dystrybucyjnej do raportu.

 3. Prześlij plik szablonu do swojej aplikacji Qlik Sense. Informacje na temat zarządzania szablonami zawiera temat Praca z szablonami raportów w Qlik Sense.

 4. Utwórz zadanie raportowania w aplikacji, aby skonfigurować dostarczanie raportu. Zob. Praca z zadaniami raportowania.

Podczas opracowywania szablonu raportu można w razie potrzeby testować jego wyniki, korzystając z funkcji podglądu w dodatku. Zob. Podgląd raportu.

Aby wykorzystać pełne możliwości generowania raportów w Analityka Qlik Cloud, skorzystaj z następujących funkcji:

 • Aby jeszcze bardziej zawęzić dane z aplikacji wyświetlane w raportach, użyj filtrów raportów. Filtry umożliwiają rozdział treści raportu, co oznacza, że pojedyncze zadanie raportu może wygenerować zindywidualizowane wyniki dla poszczególnych adresatów lub grup. Filtry można definiować globalnie (na poziomie zadania raportowania), na poziomie adresata lub na obu tych poziomach. Zob. Praca z filtrami raportów.

 • Zorganizuj dystrybucję raportu wyjściowego do zdalnego folderu dystrybucyjnego. Folder dystrybucyjny jest określany przez połączenie danych Microsoft SharePoint. Folderów dystrybucyjnych można używać równolegle z dystrybucją pocztą e-mail lub zamiast niej. Zob. Dostarczanie raportów tabelarycznych do folderu dystrybucyjnego.

Wymagania

Uwzględnić należy następujące wymagania ogólne:

 • Możliwość korzystania z raportów tabelarycznych w Analityka Qlik Cloud zależy od subskrypcji Qlik Cloud. Przed użyciem tych możliwości skontaktuj się z właścicielem konta usługi, aby zapoznać się z możliwościami i ograniczeniami dzierżawy.

 • Aby zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi pracy z dodatkiem Qlik do programu Microsoft Excel, zobacz temat Wymagania dotyczące korzystania z dodatku .

 • Aby można było dystrybuować raport wyjściowy pocztą e-mail, należy skonfigurować serwer SMTP dla dzierżawy. Więcej informacji zawierają tematy Konfigurowanie obsługi poczty e-mail oraz Praca z zadaniami raportowania.

Uprawnienia

Jeżeli aplikacja jest w przestrzeni udostępnionej, potrzebna jest rola w przestrzeni co najmniej Może edytować, aby można było wyświetlać sekcję Raportowanie w aplikacji i jej używać. Jeżeli aplikacja jest w przestrzeni zarządzanej, potrzebna jest jedna z następujących ról w przestrzeni, aby można było wyświetlać sekcję Raportowanie w aplikacji i jej używać:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może operować (tylko Uprawnienie profesjonalne lub Full User)

Jeżeli masz taki dostęp, ale nie widać sekcji Raportowanie w aplikacji na karcie Przygotuj, administrator nie włączył funkcji raportowania dla dzierżawy. W takim przypadku nie możesz skonfigurować raportów tabelarycznych w aplikacji.

Konkretne wymagania dotyczące uprawnień zostały również podzielone poniżej według typu przestrzeni.

Wymagania dotyczące aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Następujące wymagania dotyczą aplikacji w przestrzeniach udostępnionych:

 • Aby wyświetlić sekcję Raportowanie aplikacji i jej użyć, musisz mieć dostęp z uprawnieniem Może edytować do przestrzeni, w której znajduje się aplikacja.

 • Aby załadować listę dystrybucyjną do wykorzystania w zadaniach raportowania, należy być właścicielem aplikacji lub mieć uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach w przestrzeni udostępnionej. Więcej informacji na temat dodawania listy dystrybucyjnej do aplikacji zawiera temat Tworzenie listy dystrybucyjnej do raportu.

Więcej informacji na temat ról wymaganych do zarządzania wszystkimi aspektami możliwości raportowania aplikacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Wymagania dotyczące aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

Aby przeglądać sekcję Raportowanie aplikacji i z niej korzystać, potrzebujesz jednej z następujących ról w przestrzeni, w której znajduje się aplikacja:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może operować (tylko Uprawnienie profesjonalne lub Full User)

Więcej informacji na temat ról wymaganych do zarządzania wszystkimi aspektami możliwości raportowania aplikacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

Wymagania dotyczące aplikacji w Twojej przestrzeni prywatnej

Aby mieć pełną kontrolę nad zadaniami raportowania, listą dystrybucyjną, filtrami i szablonami, musisz mieć rolę użytkownika Private Analytics Content Creator w dzierżawie.

Kto może otrzymywać raporty tabelaryczne?

W Analityka Qlik Cloud można wysyłać raporty w formacie Excel pocztą e-mail zarówno do odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W poniższej tabeli opisano poszczególne typy adresatów oraz spodziewaną zawartość ich raportów.

Jeśli aplikacja Qlik Sense korzysta z dostępu do sekcji, należy wiedzieć, jak wpływa to adresatów raportów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Raportowanie tabelaryczne i dostęp do sekcji.

Możliwi adresaci wiadomości e-mail z wynikami zadań raportowania aplikacji
Typ adresataOpisDziałanie
Wewnętrzny

Użytkownik w dzierżawie Qlik Cloud.

Aby się dowiedzieć, jak dodać użytkownika do dzierżawy Qlik Cloud, zobacz temat Dodawanie użytkowników do Qlik Cloud lub Dodawanie użytkowników do Qlik Cloud w zależności od typu subskrypcji.

Jeżeli aplikacja nie korzysta z dostępu do sekcji, dane zawarte w raporcie tego adresata będą oparte na dostępie właściciela zadania raportowania do aplikacji.
ZewnętrznyUżytkownik, który nie jest w dzierżawie Qlik Cloud.Dane zawarte w raporcie zawsze bazują na dostępie właściciela zadania raportowania, niezależnie od tego, czy aplikacja używa dostępu do sekcji.

Jeśli zamiast tego dystrybuujesz raporty za pośrednictwem folderu dystrybucyjnego (Microsoft SharePoint), każdy, kto ma dostęp do lokalizacji określonej w odpowiednim połączeniu, może uzyskać dostęp do raportów.

Raportowanie tabelaryczne i dostęp do sekcji

Jeżeli aplikacja używa dostępu do sekcji, generowanie raportów przebiega inaczej. Więcej informacji, patrz Raportowanie tabelaryczne i dostęp do sekcji.

Wymagania dotyczące administratora

Administratorzy dzierżawy Qlik Cloud mogą włączać i wyłączać funkcje raportowania w funkcji Konsola zarządzania. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie dostępnością raportów, subskrypcji i udostępniania.

Jeśli masz wszystkie wymagane uprawnienia i nadal nie możesz uzyskać dostępu do funkcji raportowania tabelarycznego, skontaktuj się z administratorem dzierżawy.

Ograniczenia

Listę ograniczeń zawiera temat Usługa raportowania Qlik — specyfikacja i ograniczenia.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!