Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Przedstawiamy Qlik Cloud

Zapraszamy do korzystania z platformy integracji i analizy danych Qlik Cloud Data Integration i Analytics — nowoczesnego, kompleksowego rozwiązania obsługi danych, które umożliwia przeniesienie danych przedsiębiorstwa ze źródeł lokalnych i chmurowych do hostowanych, samoobsługowych rozwiązań analitycznych Qlik oraz innych środowisk analitycznych.

Qlik Cloud oferuje dwa podstawowe zestawy usług, których można używać razem lub niezależnie:

Analityka Qlik Cloud

Analityka Qlik Cloud to usługa hostowana, stanowiąca punkt odniesienia dla platform analitycznych trzeciej generacji, która umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych wszystkim w organizacji. Usługa bazująca na specjalnym silniku Associative Engine Qlik umożliwia wyszukiwanie i eksplorowanie wszystkich danych, ukazując wnioski, których może brakować w narzędziach opartych na zapytaniach. Silnik Qlik obsługuje analitykę samoobsługową, konwersacyjną, niestandardową, wbudowaną oraz mobilną, interaktywne pulpity nawigacyjne, raporty i alarmy. Więcej informacji zawiera temat Analizowanie danych.

Opcje subskrypcji Usługi analiz Qlik Cloud

Usługa Usługi analiz Qlik Cloud jest dostępna w trzech opcjach subskrypcji:

  • Qlik Sense Business

  • Qlik Sense Enterprise SaaS

  • Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

Wszystkie opcje subskrypcji oferują potencjał platformy analitycznej Qlik trzeciej generacji grupom, zespołom oraz firmom, które chcą szybko wykorzystywać wnioski z analiz i podejmować decyzje oparte na danych. Użytkownicy mogą łatwo współtworzyć aplikacje i dzielić się wnioskami.

Subskrybenci korporacyjni mają kilka dodatkowych funkcji, zwiększoną pojemność danych i wyższe limity dotyczące użytkowników oraz rozmiaru standardowych aplikacji (w pamięci). Subskrybujący Qlik Sense Business (w tym użytkownicy wersji próbnych) mogą przejść na subskrypcję Qlik Sense Enterprise SaaS bez tworzenia nowej dzierżawy, aby zachować informacje i dane.

Aby uzyskać szczegółowe porównanie funkcji Qlik Sense Business i Qlik Sense Enterprise SaaS, odwiedź stronę Qlik Pricing.

W stosownych przypadkach w tym zestawie dokumentacji wskazano różnice w opcjach subskrypcji.

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) różni się od oferty komercyjnej QlikQlik Sense Enterprise SaaS ze względu na działalność zatwierdzającą wymaganą do wspierania bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w amerykańskim sektorze publicznym. Tam, gdzie to możliwe, Qlik utrzymuje zarówno ofertę Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) jak i ofertę handlową w synchronizacji pod względem cech i możliwości produktu. Więcej informacji zawiera temat Przegląd Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

Integracja danych Qlik Cloud

Integracja danych Qlik Cloud to hostowana i zarządzana platforma integracyjna jako usługa (iPaaS). Umożliwia inżynierom danych dostarczanie, przekształcanie i ujednolicanie danych przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym przy użyciu zautomatyzowanych i zarządzanych potoków danych do wielokrotnego użytku. Dane ze źródeł lokalnych i chmury można replikować niemal w czasie rzeczywistym do Qlik Cloud lub innych środowisk biznesowej analizy danych w chmurze. Dane można katalogować, przekształcać i bezpiecznie dostarczać na potrzeby natychmiastowej analizy. Więcej informacji zawiera temat Integrowanie danych.

Usługi Qlik Cloud Data Integration i Analytics: jak współdziałają

Połączenie przenoszenia i przekształcania danych ze zintegrowaną analizą reprezentuje całościowy, wszechstronny cykl życia danych przedsiębiorstwa. Integracja danych Qlik Cloud dostarcza dane wraz z ujednoliconymi metadanymi i informacjami o pochodzeniu danych do katalogu metadanych w łatwym do wykorzystania formacie, więc umożliwia szybkie tworzenie aplikacji i analizę. Źródła danych przedsiębiorstwa i chmurowe są bezpiecznie przenoszone za pośrednictwem automatycznych potoków danych tworzonych, zarządzanych i monitorowanych w ramach Qlik Cloud.

 

Oferta Qlik Cloud obejmuje:

Qlik AutoML

Dzięki Qlik AutoML zespoły analityczne mogą łatwo generować modele uczenia maszynowego na potrzeby analizy predykcyjnej i analizy przy użyciu scenariuszy co-jeśli — w ramach intuicyjnego interfejsu użytkownika, który nie wymaga pisania kodu. Więcej informacji zawiera temat Uczenie maszynowe z Qlik AutoML.

Katalog i pochodzenie

Zintegrowany katalog metadanych technicznych, operacyjnych i biznesowych Qlik umożliwia łatwe wyszukiwanie i natychmiastowe wykorzystanie pewnych, przydatnych danych. Więcej informacji zawiera temat Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu.

Qlik Application Automation

Niewymagająca pisania kodu usługa w chmurze, która usprawnia przepływy pracy między aplikacjami SaaS a Qlik Cloud. Qlik Application Automation udostępnia wizualny interfejs niewymagający pisania kodu, który umożliwia łatwe tworzenie automatycznych przepływów pracy analityki i danych. Więcej informacji zawiera temat Automatyzacja aplikacji Qlik.