Przeskocz do zawartości głównej

Przegląd funkcji Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

NA TEJ STRONIE

Przegląd funkcji Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

Qlik Cloud jest dostępne w wielu wersjach, wspierając zróżnicowane potrzeby naszych klientów, w tym amerykańskiego sektora publicznego. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) różni się od oferty komercyjnej QlikQlik Cloud ze względu na działalność zatwierdzającą wymaganą do wspierania bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w amerykańskim sektorze publicznym. Tam, gdzie to możliwe, Qlik utrzymuje zarówno ofertę Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) jak i ofertę handlową w synchronizacji pod względem cech i możliwości produktu.

Uwagi na temat zestawu funkcji Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

Komercyjna wersja Qlik Cloud oraz Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) mają prawie taki sam bogaty zestaw funkcji.

Uwagi w tej sekcji przedstawiają różnice między komercyjną wersją Qlik Cloud a Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

Aby uzyskać informacje o nowych i ulepszonych funkcjach Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), zobacz Co nowego w Qlik Cloud.

Analityka dla użytkowników biznesowych

 • Aplikacja Qlik Sense Mobile for SaaS dla iOS i Android nie może być używana z Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Jeśli Twoja organizacja wdrożyła technologię mobilną, możliwe, że będzie można korzystać z przeglądarkowej wersji Qlik Sense z systemu operacyjnego iOS lub Android. Skontaktuj się z administratorem dzierżawy Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) aby ustalić dostępność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Qlik Sense Mobile for SaaS i Obsługiwane przeglądarki.

 • Użytkownicy końcowi Qlik Sense Desktop nie mogą uwierzytelniać się przy użyciu Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) ponieważ uwierzytelnianie Qlik Sense Desktop nie jest obsługiwane. Więcej informacji zawiera temat Ustawienia i zarządzanie.

 • Alarmy służą do monitorowania danych oraz wykrywania wartości odstających i anomalii. Wszystkie funkcje powiadamiania są dostępne w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) z wyjątkiem powiadamiania w Qlik Sense Mobile. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Monitorowanie danych za pomocą alarmów.

 • Użytkownicy Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) mają wiele opcji dokumentacji, wideo i szkoleń. Nie mają dostępu do okienka Połącz się i naucz. Jednak opcje dostępne w tym okienku mogą być dostępne bezpośrednio z witryn Qlik Społeczność, Wsparcie i Nauka.

 • Użytkownicy Qlik Sense Business i Qlik Sense Enterprise SaaS mają dostęp do ogłoszeń wewnątrz produktu, pomocy w produkcie, opcji ankiet i opinii oraz opcji przeglądów branżowych. Mają również dostęp do powiadomień Qlik Notifications dotyczących działań takich jak zaplanowana konserwacja. Funkcje te nie są dostępne w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Użytkownicy Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) mogą sprawdzać na stronie Qlikstatusu powiadomienia o zaplanowanych zmianach Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

Tworzenie analiz i wizualizacja danych

 • Rozszerzenia wizualizacji oferują większe możliwości wizualizowania danych w programie Qlik Sense za pomocą standardowych technologii internetowych. Rozszerzenia innych firm nie są obsługiwane w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Jednakże, w zależności od wymogów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami obowiązujących w danej organizacji, korzystanie z rozszerzeń innych firm może wymagać zdefiniowania i zatwierdzenia w ramach upoważnienia Agencji do działania. Więcej informacji zawiera temat rozszerzeń, patrz Zarządzanie rozszerzeniami.

 • Produkt Qlik Sense GeoOperations i Qlik GeoCoding umożliwia wykonywanie obliczeń geograficznych i korzystanie z funkcji do obliczania tras lub obszarów podróży. GeoOperations może być używany razem z Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Rozwiązanie Qlik GeoCoding jest niedostępne w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Więcej informacji zawiera temat Qlik Sense GeoOperations.

 • Usługa raportowania Qlik służy do tworzenia spersonalizowanych, automatycznych raportów. Usługa Usługa raportowania Qlik nie jest dostępna w wersji Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Więcej informacji zawiera temat Raportowanie z Qlik Cloud.

Ładowanie i modelowanie danych analitycznych

 • Qlik SAP NetWeaver Connector pozwala na sprawne ładowanie danych do aplikacj Qlik Sense z SAP NetWeaver. Informacje mogą być przechowywane w kilku różnych repozytoriach w ramach architektury SAP, takich jak SAP BI/BW, SAP ERP, lub system CRM. Ten łącznik jest dostępny z Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), i jest dostępny w Qlik Sense Enterprise SaaS z dodatkową licencją. Nie jest dostępny z Qlik Sense Business. Więcej informacji, patrz SAP NetWeaver (tylko w języku angielskim).

 • Hybrydowe dostarczanie danych to usługa na skalę przedsiębiorstwa, która automatycznie i w sposób ciągły przesyła dane z systemów lokalnych do systemów Qlik Cloud. Ta funkcja nie jest dostępna w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Hybrydowe dostarczanie danych.

Oprogramowanie hostowane samodzielnie

 • Qlik DataTransfer lekka aplikacja systemut Windows która umożliwia przesyłanie danych z lokalnych źródeł danych do Qlik Sense bez tunelowania przez zaporę. Klienci mogą zdecydować się na użycie Qlik DataTransfer jako części wdrożenia Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Narzędzie to obsługuje komunikację szyfrowaną, ale nie jest zgodne ze standardem FIPS (Federal Information Processing Standards - federalne standardy przetwarzania informacji). Użytkownicy Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) mogą go używać w swoich wdrożeniach w oczekiwaniu na własną ocenę ryzyka. Więcej informacji zawiera temat Instalowanie programu Qlik DataTransfer. Qlik DataTransfer nie jest dostępne do pobrania z Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), ale można je pobrać z witryny Qlik Download Site.

 • Łączniki Pochodzenie danych Qlik są dodatkowym modułem Qlik Sense Enterprise SaaS. Łączniki te wyodrębniają dane o pochodzeniu z Qlik View, QlikSense (zarządzanych przez klienta), zewnętrznych narzędzi BI oraz źródeł danych. Następnie można uzyskać dostęp do graficznej reprezentacji historii danych, wybierając opcję Analiza wpływu w przestrzeni zdefiniowanej w docelowej dzierżawie Qlik Catalog Service. Ta funkcja nie jest dostępna w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Więcej informacji zawiera temat Łączniki pochodzenia danych Qlik. Łącznik Pochodzenie danych Qlik to oprogramowanie do samodzielnego hostowania, które można pobrać z Witryny pobierania Qlik.

Administracja i zarządzanie systemem

 • Obsługiwane są aplikacje o rozmiarze do GB (w pamięci) Qlik Sense Enterprise SaaS obsługuje aplikacje o rozmiarze do 10 GB dzięki opcji Rozszerzone aplikacje. Ta opcja nie jest dostępna w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Więcej informacji zawiera temat Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność.

 • Dedykowana pojemność zapewnia dodatkową pamięć dedykowaną i wirtualny CPU. Opcjonalnie, z Qlik Sense Enterprise SaaS, można wybrać pomiędzy modułami pamięci 120 GB a 240 GB. Domyślnie, Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) zawiera dwa moduły pamięci 240 GB. Organizacje Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) mogą wybrać dodatkowe moduły pamięci. Więcej informacji zawiera temat Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność.

 • Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie obsługuje opcji Qlik Account IdP (dostawcy tożsamości). Aby uzyskać wiecej informaci, patrz Zarządzanie dostawcami tożsamości. Standard uwierzytelniania JSON Web Token (JWT) może być używany z Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat OpenID Connect do integracji z dostawcami tożsamości.

Interoperacyjność z produktami zarządzanymi przez klienta Qlik

Rozszerzanie Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

 • Qlik CLI jest interfejsem wiersza poleceń, który zapewnia dostęp do wszystkich publicznych interfejsów API Qlik Cloud poprzez wiersz poleceń. Klienci mogą zdecydować się na użycie Qlik CLI jako części wdrożeniaQlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Narzędzie to obsługuje komunikację szyfrowaną, ale nie jest zgodne ze standardem FIPS (Federal Information Processing Standards - federalne standardy przetwarzania informacji). Użytkownicy Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) mogą używać go w swoim wdrożeniu w oczekiwaniu na własną ocenę ryzyka. Qlik CLI można pobrać z qlik-cli.

 • Qlik Application Automation to wizualny interfejs niewymagający używania kodu, który umożliwia użytkownikom Qlik Sense SaaS tworzenie zautomatyzowanych analiz i przepływów pracy z danymi poprzez integrację aplikacji i usług spoza środowiska Qlik. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie obsługuje Qlik Application Automation. Więcej informacji zawiera temat Automatyzacja aplikacji Qlik (tylko w języku angielskim).

 • Qlik Forts to usługa hybrydowa, która bezpiecznie rozszerza możliwości Qlik Sense SaaS na środowisko danych klienta, niezależnie od lokalizacji — czy to lokalnie, w prywatnym centrum danych czy też w chmurze publicznej. Qlik Cloud i Forts współdziałają jako jedno obsługiwane rozwiązanie. Użytkownicy uzyskują płynnie działające środowisko i pojedynczy punkt wejścia, dzięki czemu dostęp do analiz i wniosków można łatwo skalować w całej organizacji. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie obsługuje Qlik Forts. Więcej informacji zawiera temat Qlik Forts.

 • OAuth to standardowy protokół zabezpieczeń na potrzeby autoryzacji i delegowania. Umożliwia aplikacjom innych firm dostęp do zasobów interfejsu API bez ujawniania poświadczeń użytkownika końcowego. Klient OAuth może uzyskać kod autoryzacyjny i wymienić go na token dostępu, którego można użyć do uzyskania dostępu do interfejsów API Qlik Cloud. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie obsługuje klientów OAuth. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie klientów OAuth i zarządzanie nimi.

Wdrożenie programu Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

 • Proces subskrypcji Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) różni się od procesu Qlik Sense Business i Qlik Sense Enterprise SaaS. Na przykład nie można ręcznie utworzyć dzierżawcy ani użyć portalu My Qlik do zakupu subskrypcji i zarządzania nią. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem głównej pomocy technicznej Qlik.

 • W jednej subskrypcji Qlik nie można uwzględnić wielu dzierżaw Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Każda dzierżawa wymaga osobnej subskrypcji.