Ana içeriğe geç

Fractile - kod fonksiyonu

Fractile(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, bir dizi kayıt üzerinde ifadedeki toplanmış verilerin kapsayıcı fraktiline (yüzdelik dilim) karşılık gelen değeri bulur.

İpucu notuDışlayıcı fraktili hesaplamak için FractileExc - kod fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Söz Dizimi:  

Fractile(expr, fraction)

Dönüş verileri türü: sayısal

Fonksiyon, rank = fraction * (N-1) + 1 tarafından tanımlandığı şekilde sıralamaya karşılık gelen değeri döndürür; burada N, expr içindeki değer sayısıdır. rank, tamsayı olmayan bir sayı ise en yakın iki değer arasında enterpolasyon yapılır.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Fraktil hesaplanırken kullanılacak verileri içeren alan veya ifade.
fraction Hesaplanacak fraktile (kesir olarak ifade edilen yüzdelik dilim) karşılık gelen, 0 ile 1 arasında bir sayı.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonucu görmek için, sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızda bir sayfaya ekleyin.

Sonuç verileri
Örnek Sonuç

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Fractile1:

LOAD Type,

Fractile(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

Type ve MyFractile boyutlarını içeren bir tabloda, veri kod dosyasındaki Fractile() hesaplamaların sonuçları şöyledir:

Type MyFractile

Comparison 27.5

Observation 36

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!