Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Max - diagramfunctie

Max() retourneert de hoogste waarde van de geaggregeerde gegevens. Door een rank n op te geven, wordt de n-de hoogste waarde gezocht.
TipBekijk eventueel ook FirstSortedValue en rangemax, die een functionaliteit hebben die vergelijkbaar is met die van de functie Max.

Syntaxis:  

Max([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
exprDe uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
rankDe standaardwaarde van rank is 1. Dit komt overeen met de hoogste waarde. Als u bij rank 2 opgeeft, wordt de op één na hoogste waarde geretourneerd. Als u bij rank 3 opgeeft, wordt de op twee na hoogste waarde geretourneerd, enzovoort.
SetExpressionDe aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Voorbeelden en resultaten:  

Gegevens
CustomerProductUnitSalesUnitPrice
AstridaAA416
AstridaAA1015
AstridaBB99
BetacabBB510
BetacabCC220
BetacabDD-25
CanutilityAA815
CanutilityCC-19
Voorbeelden en resultaten
VoorbeeldenResultaten

Max(UnitSales)

10, omdat dit de hoogste waarde in UnitSales is.

De waarde van een bestelling wordt berekend op basis van het aantal verkochte eenheden in (UnitSales) vermenigvuldigd met de prijs per eenheid.

Max(UnitSales*UnitPrice)

150, omdat dit de hoogste waarde is van het resultaat van de berekening van alle mogelijke waarden van (UnitSales)*(UnitPrice).

Max(UnitSales, 2)

9, want dit is de op één hoogste waarde.

Max(TOTAL UnitSales)

10, omdat de kwalificatie TOTAL betekent dat de hoogst mogelijke waarde wordt gevonden, waarbij de diagramdimensies buiten beschouwing worden gelaten. Voor een diagram met Customer als dimensie, zorgt de kwalificatie TOTAL ervoor dat de maximale waarde in de volledige gegevensverzameling wordt geretourneerd, in plaats van de maximale UnitSales voor elke klant.

Voer de selectie Customer B uit.

Max({1} TOTAL UnitSales)

15, ongeacht de uitgevoerde selectie, omdat de Set Analysis-uitdrukking {1} de set records definieert die moeten worden geëvalueerd als ALL, ongeacht welke selectie wordt gemaakt.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!