Ga naar hoofdinhoud

Sum - scriptfunctie

Sum() berekent het totaal van de waarden die zijn geaggregeerd in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntaxis:  

sum ( [ distinct] expr)

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
distinct Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.
expr Expression De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in onze app toe om het resultaat te bekijken.

Als u dezelfde weergave wilt als in de onderstaande resultatenkolom, schakelt u in het eigenschappenvenster onder Sorteren over van Automatisch naar Aangepast en schakelt u numeriek en alfabetisch sorteren uit.

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

Sum:

LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;

 

Resultaattabel
Customer MySum

Astrida

39

Betacab

9

Canutility 8

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!