Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Mode - diagramfunctie

Mode() retourneert de vaakst voorkomende waarde, de modus, in de geaggregeerde gegevens. De functie Mode() kan zowel tekstwaarden als numerieke waarden verwerken.

Syntaxis:  

Mode({[SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Voorbeelden en resultaten:  

Gegevens
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Mode(UnitPrice)

Voer de selectie Customer A uit.

15, omdat dit de meestvoorkomende waarde in UnitSales is.

Retourneert NULL (-). Geen enkele waarde komt vaker voor dan de andere.

Mode(Product)

Voer de selectie Customer A uit.

AA, omdat dit de meest voorkomende waarde in Product is.

Retourneert NULL (-). Geen enkele waarde komt vaker voor dan de andere.

Mode(TOTAL UnitPrice)

15, omdat de kwalificatie TOTAL betekent dat de meest voorkomende waarde nog steeds 15 is, ook als de diagramdimensies buiten beschouwing worden gelaten.

Voer de selectie Customer B uit.

Mode({1} TOTAL UnitPrice)

15, ongeacht de uitgevoerde selectie, omdat de Set Analysis-uitdrukking {1} de set records definieert die moeten worden geëvalueerd als ALL, ongeacht welke selectie wordt gemaakt.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!